Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja  opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa. Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja sekä tukee kaupalliseen opetukseen liittyviä tutkimushankkeita ja projekteja. Säätiö myös edistää muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua Turussa.

Ajankohtaista

Hae apurahaa

Säätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun alussa. Seuraava tutkimusapurahojen hakuaika on syyskuussa 2024. Matka-apurahojen haku avautuu alkuvuodesta 2024.