Apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun lopussa. 

APURAHAT 2018

Apurahan saajia oli vuonna 2018 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.


KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:  

Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa de


KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:

Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena


KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:

Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot


Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena


KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta


FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

       Agency in Entrepreneurial Development in Universities


KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa


KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön


KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :

 Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella


KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakoulu: 

Yrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous” yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa

APURAHAT 2017

Apurahan saajia oli vuonna 2017 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.

KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 

Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä

KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: 

Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset

DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 

Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma

MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: 

Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms

MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: 

Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / 

Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media

Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi:

 ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / 

”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”

KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: 

Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?

VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 

The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities

KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: 

Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa

Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin