Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
 

 

Apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.
Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.
Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun lopussa.
 

Apurahat 2017

 

Apurahan saajia oli vuonna 2017 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.

 

KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä

 

KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset

 

DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma

 

MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms

 

MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media

 

Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi: ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / ”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”

 

KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?

 

VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities

 

KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa

 

Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin