Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
 

 

Apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.
Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.
Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun lopussa. 
Click here to edit.

APURAHAT 2018

Apurahan saajia oli vuonna 2018 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.

KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:  
Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa de

KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena

KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot

Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena

KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI - Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta

FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
       Agency in Entrepreneurial Development in Universities

KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa

KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön

KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu :
 Tavaratalojen tulevaisuus - konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella

KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakoulu: 
Yrittäjien liiketoimintaosaamisen "osaamiskumous" yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa
APURAHAT 2017

Apurahan saajia oli vuonna 2017 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.

KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 
Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä

KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: 
Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset

DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 
Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma

MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: 
Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms

MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: 
Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / 
Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media

Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi:
 ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / 
”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”

KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: 
Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?

VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 
The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities

KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: 
Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa

Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin