Apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun lopussa. 

APURAHAT 2019

KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
Paikkabrändirakkaus


KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa

KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi:
Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling


EM Johanna Lindström, Åbo Akademi:
Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives


FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi:
Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan


KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
Essays on Time Series Econometrics


VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative


KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla


Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu:
Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.


KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu:
Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi

APURAHAT 2018

Apurahan saajia oli vuonna 2018 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.


KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:  
Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa de


KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena


KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot


Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena


KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta


FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Agency in Entrepreneurial Development in Universities


KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa


KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön


KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella


KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakoulu:
Yrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous” yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa

APURAHAT 2017

Apurahan saajia oli vuonna 2017 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 49 000 euroa.

KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä

KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: 
Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset

DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 
Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma

MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: 
Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms

MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: 
Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media

Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi:
”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / ”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”

KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto:
Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?

VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: 
The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities

KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu:
Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa

Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin