Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
 

Syftet med Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo är att främja den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen och möjligheterna att studera merkantila ämnen i Åbo. Stiftelsen beviljar stipendier för forskningsprojekt som stödjer handelsutbildning och på andra sätt till att främja undervisning och studier inom merkantila ämnen.

Nyheter

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Ansökningstiden för stipendier 1.9. – 30.9.

08/08/2019

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och ...

Turun Kauppaopetussäätiö

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja lähes 50 000 euroa ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa

04/12/2018

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö lahjoittaa 1...

Ansök om stipendium

 

Stiftelsen beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom merkantila ämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Stipendier ansöks på hösten och ansökningstiden börjar vanligen i slutet av september.

  • Text Hover