Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
 

Syftet med Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo är att främja den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen och möjligheterna att studera merkantila ämnen i Åbo. Stiftelsen beviljar stipendier för forskningsprojekt som stödjer handelsutbildning och på andra sätt till att främja undervisning och studier inom merkantila ämnen.

Nyheter

Turun Kauppaopetussäätiö

Ansökningstid för stipendier 1.9.-30.9.2018

21/08/2018

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och ...

Uncategorized

Keväällä jaetaan stipendeinä yli 20 000 euroa

31/05/2018

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Åbo Handelsutbildning jakaa touko–kesäkuussa 22 000 euron arvosta stipendejä kaupallisten aineiden opiskelij...

Ansök om stipendium

 

Stiftelsen beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom merkantila ämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Stipendier ansöks på hösten och ansökningstiden börjar vanligen i slutet av september.

  • Text Hover