Vuoden 2020 apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 50.000 euroa yhdeksälle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle sekä yhdelle työryhmälle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  


APURAHAT 2020

FM Salo Pia, Turun yliopisto

Käännösviestinnän asiantuntijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen

 KTM Aki Lehtovuori, Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö

Milloin ulkoiset palkkiot heikentävät sisäistä motivaatiota? Tutkimus sisäisen motivaation heikentymisestä palkitsemisen johdosta ja sen ilmenemisestä työympäristössä

Työryhmä: KT Mervi Varhelahti ja FL Marjatta Rännäli, Turun ammattikorkeakoulu 

Digitaalisen asiakaskokemuksen yhteisluominen – luottamukselliset vuorovaikutustilanteet  

KTM Mia Salo, Turun kauppakorkeakoulu

Tarkoituksen löytäminen: Viktor E. Franklin logoteoria uuden johtamisparadigman kasvualustana

PhD  Mohamed Faroud, Turun kauppakorkeakoulu

Palkintoperustainen joukkorahoitus ja sen vaikutus sosiaalisten yritysten legitimiteettiin, autonomiaan ja suorituskykyyn

Master of Science Ajay Byanjankar, Åbo Akademi

Ennustava analyysi luottoriskin hallintaan ja päätöksenteon tueksi 

KTM Daniela Majdenic, Turun kauppakorkeakoulu

Oppiminen Globaaleissa Virtuaalitiimeissä: Sensemaking näkökulma

 FL Katariina Mattila, FL, Turun kauppakorkeakoulu

Tunteisiin vetoava mainonta murteellisen kielen, kuvien sekä kielen että kuvien yhteispelin avulla

KTM Henna Leino, Turun kauppakorkeakoulu

Haavoittuvien sekundääristen asiakkaiden eli läheisten tunneperäiset tarpeet ikääntyneiden hoivapalveluja kohtaan

KTM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Kohti Arvomonimuotoisuuden Johtamismallia