Turun kauppaopetussäätiön syksyn hakukierroksen apurahat jaettu

Säätiö vastaanotti yli 20 korkeatasoista apurahahakemusta. Kiitos kaikille apurahaa hakeneille.

Turun kauppaopetussäätiön hallitus on päättänyt jakaa yhteensä 53.000 € apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen. 

Apurahojen saajat ovat seuraavat:

Jaiyeola Emmanuel 12.000 €, väitöskirja, Åbo Akademi
Depopulating IDP camps through entrepreneurship: Nigeria as a case study

Jokinen Jere-Pekka 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, taloustieteenlaitos
Riskipreferrenssit toisten puolesta päätettäessä

Marjakangas Anna-Maija 5.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Commitment of entrepreneur interim managers in their client assignments and in their own entrepreneurship

Pajuranta Katariina ja Ulla Hakala (työryhmä) 12.000 €, tutkimusapuraha Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Silmänliiketutkimus tv-mainosten herättämistä tunteista

Shafae Mehdi 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Kahden kulttuurin välissä elämisestä yrittäjyysidentiteetin rakentamiseen: Toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisten yrittäjien narratiivit Suomessa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!