Apurahat 2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Apurahojen haku on päättynyt tältä vuodelta. Apurahan saajille ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti marraskuun aikana. Apurahan saajat ilmoitetaan joulukuussa säätiön verkkosivuilla.

Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen haun. Seuraava tutkimusapurahahaku avataan syksyllä 2024.