Apurahojen haku auki 1.- 30.9.2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Syksyn apurahakierroksella ei myönnetä matka-apurahoja. Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen hakukierroksen.

Apurahahaussa 2023 painotetaan erityisesti vastuullisen liiketoiminnan tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä hankkeita. 

Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa.

Apurahahakemus toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuaikana (1.─30.9.2023). Luo käyttäjätunnus apurahajärjestelmään ja perehdy lomakkeisiin. Apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2023 säätiön verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Hae apurahaa: Turun Kauppaopetussäätiö – Kirjaudu sisään (apurahat.net)