Syksyn 2017 apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhdeksän apurahaa kaupallisen tutkimuksen tekemiseen sekä yhden apurahan Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua.

Apurahoja jaetaan yhteensä 49 000 euroa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin erityisesti tutkimuksille, jotka parhaiten hyödyttävät varsinaissuomalaista elinkeinoelämää. Teemoina nousivat esiin muun muassa myyntiosaaminen teknologiateollisuusyrityksissä, lääketeollisuuden strategianäkökulma sekä sosiaalinen media ja digitalisaatio. Myös yrittäjyyden edistäminen koettiin tärkeäksi tukemalla yrittäjyysyliopistoa koskevaa tutkimusta, korostaa Turun Kauppaopetussäätiön asiamies Paula Virri.

Säätiö jakaa tänä vuonna erityisen kannustusapurahan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen.


Parempaa myyntiosaamista teollisuuteen


Liisa Kairisto-Mertasen
Turun ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee myyntiosaamisen tilaa ja tarvetta Turun alueen teknologiayrityksissä.

– Noin puolet Suomen viennistä syntyy teknologiateollisuuden toimesta. Teollisuuden myyntihenkilöt ovat perinteisesti olleet insinöörejä, joiden opintoihin ei ole kuulunut myynnin tai markkinoinnin opintoja. Business to business -myynti on muuttumassa, ja perinteinen koulutus ei välttämättä palvele kaikkein parhaiten osaamisen kehittymistä. Uskon, että myyntiosaamiselle on kova tarve alueen teollisuuden keskuudessa, Kairisto-Mertanen korostaa.

– Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää myyntiosaamisen nykytilaa alueen teknologiayrityksissä. Samoin selvitän, minkä tyyppiselle myyntikoulutukselle olisi tarvetta ja minkä tyyppisenä koulutus parhaiten palvelisi alueen yrityksiä. Selvityksen pitäisi valmistua syksyllä 2018.


Yrittäjyyden roolia yliopistoissa selvitetään tutkimuksessa


Kaisu Paasion
Turun kauppakorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee yrittäjyysyliopistoa.

– Tutkimukseni käsittelee yrittäjyysyliopistoa suomalaisessa yliopistokentässä ja tarjoaa parempaa ymmärrystä yrittäjyyden roolista ja asemasta yliopistoissa, yrittäjyyteen liittyvistä strategioista, toimintatavoista sekä mahdollisuuksista ja haasteista.

– Aihe on ajankohtainen ja sopii hyvin tälle alueelle. Esimerkiksi Turun yliopistolla on yrittäjyysstrategia vuosille 2016–2020, jonka keskeisenä tavoitteena on profiloituminen yrittäjyysyliopistona. Yrittäjyys on myös yksi Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopistealueista.

Paasio kokee tärkeäksi alueellisen liiketaloustieteellisen tutkimuksen tukemisen.

– Apurahan saaminen viestii minulle siitä, että tutkimusaiheeni koetaan tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Apurahan ja muiden rahoituslähteiden avulla voin keskittyä täyspäiväisesti tutkimuksen tekemiseen noin vuoden ajan.


Apurahan saajat 8.12.2017

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

  • KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä
  • KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset
  • DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma
  • MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms
  • MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media
  • Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi: ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / ”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”
  • KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?
  • VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities
  • KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa
  • Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin