Turun Kauppaopetussäätiön syksyn apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.
Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.
APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu Paikkabrändirakkaus
KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa
KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling
EM Johanna Lindström, Åbo Akademi Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives
FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan
KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu Essays on Time Series Econometrics
VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative
KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla
Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi
Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!