Turun Kauppaopetussäätiö, Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Apurahojen haku 2019

Turun Kauppaopetussäätiön apurahojen haku 2019 alkaa syyskuussa. Ilmoitamme tarkemmasta hakumenettelystä myöhemmin näillä sivuilla. 
Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Ansökningstiden för stipendier börjar i september 2019.