Your address will show here +12 34 56 78

Stiftelsens historia

Stiftelsen grundades 1980 genom ett avtal mellan Åbo stad och Åbo handelskammare. Parterna grundade tillsammans Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Samtidigt fonderade man det tidigare handelsinstitutets egendom. Bild: Huset för Handelsinstitutet i Åbo byggdes år 1908 i hörnet av Mariegatan och Auragatan. Institutet verkade i byggnaden i 60 år.

  • Text Hover

Stiftelsens historia

1838

Finlands första handelsskola

Stiftelsens historia sträcker sig egentligen ända tillbaka till 1838, då Åbo fick tillstånd av senaten att grunda Finlands första handelsskola.

1968

Skolhuset på Klockringaregatan står klart

Skolhuset på Klockringaregatan står klart. Stiftelsen äger skolfastigheten på Klockringaregatan som hyrs av Åbo stad. Åbo yrkesinstitut verkar i byggnaden. Byggnaden ritades av arkitektbyrån Lucander & Vahtera.

1980

Åbo stad tar över verksamheten

Handelsinstitutet var ett privat läroverk fram till 1980, då Åbo stad tog över verksamheten. Samtidigt beslutade man att fondera det tidigare handelsinstitutets egendom.

1980

Stiftelsen för handelsutbildning grundas

Åbo stadsfullmäktige godkände 28.4.1980 ett avtal mellan staden, Åbo handelskammare och Handelsinstitutet i Åbo, genom vilket parterna tillsammans grundade Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Samtidigt godkändes stiftelseurkunden och stiftelsens stadgar.

2017

Stiftelsen verkar för att främja handelsutbildning

Syftet med stiftelsen är att främja den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen och möjligheterna att studera merkantila ämnen i Åbo. Stiftelsen fullföljer sitt syfte bland annat genom att bevilja stipendier till forskarstuderande och grundstuderande inom merkantila ämnen.