Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.  

Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.    
APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu Paikkabrändirakkaus
KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa
KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling
EM Johanna Lindström, Åbo Akademi Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives
FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan
KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu Essays on Time Series Econometrics
VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative
KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla
Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi  
Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!

0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. 

 

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2019. 

 

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

0

Turun Kauppaopetussäätiö, Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Turun Kauppaopetussäätiön apurahojen haku 2019 alkaa syyskuussa. Ilmoitamme tarkemmasta hakumenettelystä myöhemmin näillä sivuilla. 
Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Ansökningstiden för stipendier börjar i september 2019. 

 

 

 

 

0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot Turku Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien Kellonsoittajankadulla sijaitsevan, Kauppaopistona tunnetun, kiinteistön kaavakehitystyötä. Sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatia tontille asuinrakentamisen salliva kaava, kun opetuskäyttö rakennuksessa päättyy. Tontin kaavoitus sisältyy Turun kaupungin kaavoitusohjelmaan.

–         Olemme erittäin tyytyväisiä, että ratkaisu asiaan on löytynyt, toteaa Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth. – Turun Kauppaopetussäätiön omistama rakennus on toiminut vuosikymmeniä kauppaopetuksen tiloina. Turun kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2015, että kauppaopetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin ja näin tilat jäisivät ilman käyttäjää.  Säätiön tekemissä selvityksissä rakennukselle ei ole selvinnyt tarvetta muuhun opetuskäyttöön.  Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on kaupallisen opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen Turussa. Näin ollen ei ole luontevaa, että säätiö jatkaisi kiinteistön omistajana, joten siitä on päätetty luopua, kun vuokrasopimus loppuu.

 

Turun Kauppaopetussäätiö käynnisti kaavamuutostyön rakennusta koskien jo vuonna 2015. Kevään 2017 aikana säätiö järjesti tarjousprosessin, jossa parhaan tarjouksen teki Auratum Asunnot Turku Oy. Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Auratumin kanssa. Opetustoiminnan aikanaan päätyessä kiinteistössä ja kaavan vahvistuttua hanke siirtyy Auratumin omistukseen. 

 

  • Olemme todenneet Turun itäisen keskustan suosion jo Kupittaan alueen asuntohankkeidemme osalta, toteaa toimitusjohtaja Matti Äijälä Auratum Asunnoista. – On hienoa päästä tekemään tätä hankekehitystä, joka on linjassa kaupungin juuri julkaiseman kaupunkistrategian kanssa ja vahvistaa keskustan asuntorakentamista. Nämä ovat pitkäkestoisia ja monivaiheisia hankkeita, tausta- ja suunnittelutyöhön kuluu useampia vuosia, hän jatkaa.

 

Lisätietoja

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

Hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, puhelin +358 500 521 525

 

Auratum Asunnot Turku Oy

Toimitusjohtaja Matti Äijälä, puhelin  +358 45 634 4400

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin   hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua. 

 

Auratum Asunnot Turku Oy

 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa

sekä  Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä.

0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. 

 

Ansökningstiden är 27.9. – 15.10.2017. 

 

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

0

Turun Kauppaopetussäätiö, Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo belönar studerande som utmärkt sig i sina studier eller framgångsrikt avlagt en grundexamen inom handelsstudier. Stipendier kan delas ut till studerande vid Åbo yrkeshögskola, Åbo handelshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkesinstitut.

 

Stipendier 2016

 

– till merkonom- och datanomstuderande vid Åbo yrkesinstitut, fördelat så att stipendierna gick till skolans tre bästa studerande, de 17 bästa från avgångsklasserna samt de 14 bästa från övriga klasser
– till fem studerande vid Yrkeshögskolan Novia för deras studieframgångar och examensarbeten, personlig och professionell utveckling samt framgångsrikt avläggande av dubbelexamen.
– till tradenomstuderande vid Åbo yrkeshögskola som utmärkt sig genom sina studieframgångar
– till en avgångsstuderande vid Åbo Handelshögskola för förtjänstfulla insatser
– till en avgångsstuderande på Åbo Akademi för förtjänstfulla insatser

 

Våra varmaste gratulationer till alla stipendiater.

0