Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Ansök om stipendium

Hakemuksen täyttöohjeet

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen.
Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

 

Ansökningstiden börjar i hösten 2019, då en ansökningsblankett öppnas på vår webbplats.

Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt.

Yleisiä ohjeita

Hakemuslomake

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Täytä tiedot huolella
  • kaikki kohdat on täytettävä, viittaaminen liitteisiin eri riitä.
 • Samaa hakemuslomaketta käyttävät kaikki stipendin hakijat, niin yksityishenkilöt kuin työryhmät.
 • Työryhmän puolesta hakijana on työryhmän johtaja tai sen asiaa hoitava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava stipendihakemuksessa. Mikäli stipendi on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain työryhmän yhdelle jäsenelle, hänen tulee hakea stipendiä omalla nimellään.
 • Stipendien käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi säätiölle.
  Liitteet
 • kaikki liitteet ovat pakollisia, liitä ne hakemukseen pdf-tiedostona
  • Yhden sivun abstrakti tutkimussuunnitelmasta, sis. perustelut tutkimuksen merkityksestä, toteuttamisaikataulun ja rahoitussuunnitelman
  • Tutkimussuunnitelma
  • Ansioluettelo tai CV joka sisältää julkaisuluettelon
Suositukset
 • Hakemuksen osana tulee toimittaa suositukset, maksimissaan 2 kappaletta. Huom. suosittelija lähettää suosituksen suoraan säätiön asiamiehelle osoitteeseen paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi
Lue rekisteriseloste.