Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Ansök om stipendium

Ansök om stipendium

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Ansökningstiden börjar söndagen 1.9.2019, då en ansökningsblankett öppnas på vår webbplats. Ansökan inklusive bilagor ska skickas till stiftelsen senast 30.9.2019. Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt.

 Instruktioner

Anvisningar        Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt. Det är obligatoriskt att fylla i alla fält i ansökan. Det räcker inte med att hänvisa till bilagor. –        Samma ansökningsblankett används av alla sökande, såväl privatpersoner som arbetsgrupper. –        Ifall sökande är en arbetsgrupp, söks stipendiet av arbetsgruppens ledare. Arbetsgruppens samtliga medlemmar bör nämnas i stipendieansökan. Observera att ifall stipendiet är avsett för endast en medlem av arbetsgruppen, bör denna person ansöka om stipendiet i sitt egna namn. –        Finansiering som erhålls under tiden stipendieansökningarna behandlas bör omedelbart meddelas stiftelsen. Bilagor      Nedanstående bilagor är obligatoriska och bifogas ansökningen i pdf-format –        1 sidas abstrakt av forskningsplanen, inkl. forskningens betydelse, tidtabell samt finansieringsplan –        Forskningsplan –        Meritförteckning eller CV som inkluderar publikationsförteckning Utlåtanden        Max. 2 st. utlåtanden –        Observera att utlåtandena bör skickas direkt till stiftelsens ombudsman per e-post paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi