Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. 

 

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2019. 

 

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

0