Turun Kauppaopetussäätiön syksyn apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

 

Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.

APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Paikkabrändirakkaus

KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa

KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi

Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling

E

M Johanna Lindström, Åbo Akademi

Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives

FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan

KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Essays on Time Series Econometrics

VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu

University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative

KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla

Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi

Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!