Stiftelsen historia

Stiftelsen grundades 1980 genom ett avtal mellan Åbo stad och Åbo handelskammare. Parterna grundade tillsammans Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Samtidigt fonderade man det tidigare handelsinstitutets egendom.

Bild: Huset för Handelsinstitutet i Åbo byggdes år 1908 i hörnet av Mariegatan och Auragatan. Institutet verkade i byggnaden i 60 år.

Stiftelsens historia

1838
1968
1980
1980
2017