Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens förvaltning och beslutanderätt tillfaller styrelsen, som består av tio medlemmar. Styrelsen ansvarar för stiftelsens placeringsverksamhet. Åbo stadsfullmäktige och styrelsen för Åbo handelskammare väljer fem medlemmar var samt deras suppleanter till stiftelsens styrelse. I båda dessa grupper ska en av medlemmarna representera stadens svenskspråkiga befolkning. Styrelsen väljer själv sin ordförande och vice ordförande så att representanter för de två grundarorganisationerna har ordförandeskapet turvis vartannat år.

Ordförande år 2024 är EM Annina Lehtiö-Vainio, Åbo stads direktör för ungdomstjänster. Stiftelsen har en hedersordförande och tre hedersmedlemmar: de grundande medlemmarna hovrättspresidenten Touko Kosonen (avlidit 2014) samt fastighetsrådet Antti Koivurinta (avlidit 2023),verkställande direktör Hans Hasselblatt (avlidit 2020) och verkställande direktör Paula Palmroth.

Styrelse

 • EM, direktör för ungdomstjänster Annina Lehtiö-Vainio, ordförande 
 • Direktör Niklas Österby, vice ordförande 
 • Dekanus Markus Granlund
 • Private Investor Matti Löyttyniemi
 • Verkställande direktör Kirsi-Marja Salonen
 • FM, forskare Mikaela Sundqvist
 • ED, styrelseordförande Juha V. Virtanen
 • Verkställande direktör Pasi Vänttinen
 • EM, rektor Sixten Westerby
 • Kommerseråd Jussi Hakala
 • Stiftelsens ombudsman Paula Virri är sekreterare på styrelsens möten