Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens förvaltning och beslutanderätt tillfaller styrelsen, som består av tio medlemmar. Styrelsen ansvarar för stiftelsens placeringsverksamhet. Åbo stadsfullmäktige och styrelsen för Åbo handelskammare väljer fem medlemmar var samt deras suppleanter till stiftelsens styrelse. I båda dessa grupper ska en av medlemmarna representera stadens svenskspråkiga befolkning. Styrelsen väljer själv sin ordförande och vice ordförande så att representanter för de två grundarorganisationerna har ordförandeskapet turvis vartannat år.

Ordförande år 2019 är verkställande direktör Paula Palmroth och vice ordförande är EM Annina Lehtiö-Vainio, Åbo stads direktör för ungdomstjänster. Stiftelsen har en hedersordförande och två hedersmedlemmar: de grundande medlemmarna hovrättspresidenten Touko Kosonen († 21.4.2014) samt fastighetsrådet Antti Koivurinta och verkställande direktör Hans Hasselblatt.

Styrelse

 • EM, direktör för ungdomstjänster Annina Lehtiö-Vainio, ordförande 2020
 • Verkställande direktör Paula Palmroth, vice ordförande 2020
 • Dekanus Markus Granlund
 • Private Investor Matti Löyttyniemi
 • Verkställande direktör Kirsi-Marja Salonen
 • FM, forskare Mikaela Sundqvist
 • ED, styrelseordförande Juha V. Virtanen
 • Verkställande direktör Pasi Vänttinen
 • EM, rektor Sixten Westerby
 • Direktör Niklas Österlund
 • Stiftelsens ombudsman Paula Virri är sekreterare på styrelsens möten