Vuoden 2020 apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 50.000 euroa yhdeksälle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle sekä yhdelle työryhmälle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  


APURAHAT 2020

FM Salo Pia, Turun yliopisto

Käännösviestinnän asiantuntijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen

 KTM Aki Lehtovuori, Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö

Milloin ulkoiset palkkiot heikentävät sisäistä motivaatiota? Tutkimus sisäisen motivaation heikentymisestä palkitsemisen johdosta ja sen ilmenemisestä työympäristössä

Työryhmä: KT Mervi Varhelahti ja FL Marjatta Rännäli, Turun ammattikorkeakoulu 

Digitaalisen asiakaskokemuksen yhteisluominen – luottamukselliset vuorovaikutustilanteet  

KTM Mia Salo, Turun kauppakorkeakoulu

Tarkoituksen löytäminen: Viktor E. Franklin logoteoria uuden johtamisparadigman kasvualustana

PhD  Mohamed Faroud, Turun kauppakorkeakoulu

Palkintoperustainen joukkorahoitus ja sen vaikutus sosiaalisten yritysten legitimiteettiin, autonomiaan ja suorituskykyyn

Master of Science Ajay Byanjankar, Åbo Akademi

Ennustava analyysi luottoriskin hallintaan ja päätöksenteon tueksi 

KTM Daniela Majdenic, Turun kauppakorkeakoulu

Oppiminen Globaaleissa Virtuaalitiimeissä: Sensemaking näkökulma

 FL Katariina Mattila, FL, Turun kauppakorkeakoulu

Tunteisiin vetoava mainonta murteellisen kielen, kuvien sekä kielen että kuvien yhteispelin avulla

KTM Henna Leino, Turun kauppakorkeakoulu

Haavoittuvien sekundääristen asiakkaiden eli läheisten tunneperäiset tarpeet ikääntyneiden hoivapalveluja kohtaan

KTM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Kohti Arvomonimuotoisuuden Johtamismallia

Keväällä jaetaan stipendeinä yli 20 000 euroa

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Åbo Handelsutbildning jakaa touko–kesäkuussa 22 000 euron arvosta stipendejä kaupallisten aineiden opiskelijoille. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua Turussa. 

– Säätiö haluaa tukea kaupallista koulutusta sekä kaupallisen perustutkinnon menestyksellistä suorittamista jakamalla stipendirahaa ammatillisen koulutukseen sekä tradenomikoulutukseen turkulaisille oppilaitoksille. Oppilaitosten opetushenkilökunta päättää stipendien saajat, sanoo Turun Kauppaopetussäätiön asiamies Paula Virri.

– Olemme erittäin iloisia säätiön antamasta tärkeästä tuesta. Stipendit myönnetään opinnoissaan sekä työssäoppimisessa menestyneille nuorille. Yhteensä stipendejä jaetaan 33 opiskelijalle Turun ammatti-instituutissa. Palkitsemme stipendillä muun muassa koko koulun kolme parasta valmistuvaa merkonomia sekä valmistuvien luokkien ja jatkavien luokkien parhaat opiskelijat ja työssäoppijat, sanoo lehtori Irina Eklund Turun ammatti-instituutista.


Turun Kauppaopetussäätiön jakamat stipendit keväällä 2018:

– Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalon liiketalouden ja informaatiotekniikan koulutusalojen merkonomi- ja datanomiopiskelijoille sekä suomen- että ruotsinkieliselle koulutusalalle yhteensä 9 000 euroa. Stipendit jaettiin toukokuun lopussa.
– Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -yksikön tradenomiksi valmistuville yhteensä 9 000 euroa. Stipendit jaetaan kesäkuussa ja joulukuussa.
– Yrkeshögskolan Novian Liiketalouden yksikön tradenomiopiskelijoille yhteensä 3 000 euroa. Stipendit jaetaan kesäkuussa.
– Lisäksi säätiö palkitsee 500 euron stipendillä valmistuvan kauppatieteiden maisterin Åbo Akademissa ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulussa.

Syksyllä säätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille myöhemmin päätettävän summan. Vuonna 2017 säätiö jakoi 49 000 € kaupallisen alan tutkimukseen.