Säätiöltä lähes 200 000 euroa tukea alueen kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen

Kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jälleen jakanut apurahoja turkulaisten korkeakoulujen kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimusapurahojen summa 165 000 euroa on säätiön historian suurin. Lisäksi säätiö on tänä vuonna jakanut stipendeinä yhteensä 25 000 euroa opiskelijoille, jotka suorittavat kaupallisen alan tutkintoa turkulaisissa oppilaitoksissa. 

Turun Kauppaopetussäätiö on syksyn apurahajaossa myöntänyt tutkimusapurahoja kahdeksalle turkulaisen korkeakoulun kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Myönnetty summa on säätiön historian suurin, yhteensä 165 000 euroa. Apurahat jaettiin 8.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

– Olen iloinen siitä, että pystymme entistä vahvemmin tukemaan alueemme kauppatieteellistä tutkimusta ajassa, jossa rahoituksen saaminen on monelle kiven takana, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund.

Tämänvuotisessa jaossa painotettiin kestävään liiketoimintaan liittyviä väitöskirjatöitä ja tutkimushankkeita.

– Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin, joten haluamme osaltamme olla mukana tukemassa sen kehittymistä, kertoo Österlund.

-Olen hyvin kiitollinen Turun kauppaopetussäätiölle saamastani apurahasta.  Apuraha on enemmän kuin vain taloudellinen tuki, se rohkaisee ja antaa uskoa omaan projektiini, iloitsee Katayoon Pourmahdi.

Tutkimusapurahojen lisäksi Turun kauppaopetussäätiö tukee vuosittain myös kaupallisten opintojen sekä perustutkinnon suorittamista jakamalla stipendejä Turun ammatti-instituutin, Yrkeshögskola Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolan vid Åbo Akademin opiskelijoille. Tänä vuonna stipendejä jaettiin yhteensä 25 000 euron edestä. Stipendit jaetaan pääsäätöisesti syys- ja kevätlukukauden lopuksi ja opetushenkilöstö päättää stipendien saajat.

Turun Kauppaopetussäätiön tutkimusapurahojen saajat 2023:

M. Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices
25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River
25 500 €

M. Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning
25 000 €

M. Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment
25 500 €

M. Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pathways to Primary Sector Legitimacy
25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior
13 000 €

B. Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI
13 000 €

M. Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis
12 000 €

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 7398555

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. https://turunkauppaopetussaatio.fi/

Turun Kauppaopetussäätiöltä lähes 200 000 euroa tukea alueen kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen

Kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jälleen jakanut apurahoja turkulaisten korkeakoulujen kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimusapurahojen summa 165 000 euroa on säätiön historian suurin. Lisäksi säätiö on tänä vuonna jakanut stipendeinä yhteensä 25 000 euroa opiskelijoille, jotka suorittavat kaupallisen alan tutkintoa turkulaisissa oppilaitoksissa. 

Turun Kauppaopetussäätiö on syksyn apurahajaossa myöntänyt tutkimusapurahoja kahdeksalle turkulaisen korkeakoulun kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Myönnetty summa on säätiön historian suurin, yhteensä 165 000 euroa. Apurahat jaettiin 8.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

– Olen iloinen siitä, että pystymme entistä vahvemmin tukemaan alueemme kauppatieteellistä tutkimusta ajassa, jossa rahoituksen saaminen on monelle kiven takana, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund.

Tämänvuotisessa jaossa painotettiin kestävään liiketoimintaan liittyviä väitöskirjatöitä ja tutkimushankkeita.

– Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin, joten haluamme osaltamme olla mukana tukemassa sen kehittymistä, kertoo Österlund.

– Olen hyvin kiitollinen Turun kauppaopetussäätiölle saamastani apurahasta.  Apuraha on enemmän kuin vain taloudellinen tuki, se rohkaisee ja antaa uskoa omaan projektiini, iloitsee Katayoon Pourmahdi

Tutkimusapurahojen lisäksi Turun kauppaopetussäätiö tukee vuosittain myös kaupallisten opintojen sekä perustutkinnon suorittamista jakamalla stipendejä Turun ammatti-instituutin, Yrkeshögskola Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolan vid Åbo Akademin opiskelijoille. Tänä vuonna stipendejä jaettiin yhteensä 25 000 euron edestä. Stipendit jaetaan pääsäätöisesti syys- ja kevätlukukauden lopuksi ja opetushenkilöstö päättää stipendien saajat.

Turun Kauppaopetussäätiön tutkimusapurahojen saajat 2023:

M. Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices

25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River

25 500 €

M. Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning

25 000 €

M. Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment

25 500 €

M. Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pathways to Primary Sector Legitimacy

25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior

13 000 €

B. Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI

13 000 €

M. Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis

12 000 €

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 7398555

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. https://turunkauppaopetussaatio.fi/

Vuoden 2020 apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 50.000 euroa yhdeksälle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle sekä yhdelle työryhmälle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  


APURAHAT 2020

FM Salo Pia, Turun yliopisto

Käännösviestinnän asiantuntijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen

 KTM Aki Lehtovuori, Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö

Milloin ulkoiset palkkiot heikentävät sisäistä motivaatiota? Tutkimus sisäisen motivaation heikentymisestä palkitsemisen johdosta ja sen ilmenemisestä työympäristössä

Työryhmä: KT Mervi Varhelahti ja FL Marjatta Rännäli, Turun ammattikorkeakoulu 

Digitaalisen asiakaskokemuksen yhteisluominen – luottamukselliset vuorovaikutustilanteet  

KTM Mia Salo, Turun kauppakorkeakoulu

Tarkoituksen löytäminen: Viktor E. Franklin logoteoria uuden johtamisparadigman kasvualustana

PhD  Mohamed Faroud, Turun kauppakorkeakoulu

Palkintoperustainen joukkorahoitus ja sen vaikutus sosiaalisten yritysten legitimiteettiin, autonomiaan ja suorituskykyyn

Master of Science Ajay Byanjankar, Åbo Akademi

Ennustava analyysi luottoriskin hallintaan ja päätöksenteon tueksi 

KTM Daniela Majdenic, Turun kauppakorkeakoulu

Oppiminen Globaaleissa Virtuaalitiimeissä: Sensemaking näkökulma

 FL Katariina Mattila, FL, Turun kauppakorkeakoulu

Tunteisiin vetoava mainonta murteellisen kielen, kuvien sekä kielen että kuvien yhteispelin avulla

KTM Henna Leino, Turun kauppakorkeakoulu

Haavoittuvien sekundääristen asiakkaiden eli läheisten tunneperäiset tarpeet ikääntyneiden hoivapalveluja kohtaan

KTM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Kohti Arvomonimuotoisuuden Johtamismallia

Keväällä jaetaan stipendeinä yli 20 000 euroa

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Åbo Handelsutbildning jakaa touko–kesäkuussa 22 000 euron arvosta stipendejä kaupallisten aineiden opiskelijoille. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua Turussa. 

– Säätiö haluaa tukea kaupallista koulutusta sekä kaupallisen perustutkinnon menestyksellistä suorittamista jakamalla stipendirahaa ammatillisen koulutukseen sekä tradenomikoulutukseen turkulaisille oppilaitoksille. Oppilaitosten opetushenkilökunta päättää stipendien saajat, sanoo Turun Kauppaopetussäätiön asiamies Paula Virri.

– Olemme erittäin iloisia säätiön antamasta tärkeästä tuesta. Stipendit myönnetään opinnoissaan sekä työssäoppimisessa menestyneille nuorille. Yhteensä stipendejä jaetaan 33 opiskelijalle Turun ammatti-instituutissa. Palkitsemme stipendillä muun muassa koko koulun kolme parasta valmistuvaa merkonomia sekä valmistuvien luokkien ja jatkavien luokkien parhaat opiskelijat ja työssäoppijat, sanoo lehtori Irina Eklund Turun ammatti-instituutista.


Turun Kauppaopetussäätiön jakamat stipendit keväällä 2018:

– Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalon liiketalouden ja informaatiotekniikan koulutusalojen merkonomi- ja datanomiopiskelijoille sekä suomen- että ruotsinkieliselle koulutusalalle yhteensä 9 000 euroa. Stipendit jaettiin toukokuun lopussa.
– Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -yksikön tradenomiksi valmistuville yhteensä 9 000 euroa. Stipendit jaetaan kesäkuussa ja joulukuussa.
– Yrkeshögskolan Novian Liiketalouden yksikön tradenomiopiskelijoille yhteensä 3 000 euroa. Stipendit jaetaan kesäkuussa.
– Lisäksi säätiö palkitsee 500 euron stipendillä valmistuvan kauppatieteiden maisterin Åbo Akademissa ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulussa.

Syksyllä säätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille myöhemmin päätettävän summan. Vuonna 2017 säätiö jakoi 49 000 € kaupallisen alan tutkimukseen.