Apurahojen haku auki 1.- 30.9.2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Syksyn apurahakierroksella ei myönnetä matka-apurahoja. Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen hakukierroksen.

Apurahahaussa 2023 painotetaan erityisesti vastuullisen liiketoiminnan tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä hankkeita. 

Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa.

Apurahahakemus toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuaikana (1.─30.9.2023). Luo käyttäjätunnus apurahajärjestelmään ja perehdy lomakkeisiin. Apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2023 säätiön verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Hae apurahaa: Turun Kauppaopetussäätiö – Kirjaudu sisään (apurahat.net)

Application for grants open 1.-30.9.2023

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards grants for doctoral and post doc research in business sciences and economics.  Financial support is available for doctoral researchers and post docs carrying out research at an educational institution in Turku.  The maximum amount for doctoral studies is 25.500 EUR and for postdoctoral research 30.000 EUR.

Grants are not awarded for covering conference expenses this autumn, but the Foundation will open the application period for travel grants in the beginning of year 2024.  

In the awarding of grants in this autumn, special emphasis is placed on research related to responsible business and management. 

A grant can be awarded only twice for the same research. 

Applications will be submitted through a digital grant service, which is open during the appliction period 1.-30.9.2023. Please find instructions on how to apply in the grant service. 

Notifications related to the grant will be sent by email to the address in the grant application. Grants to be awarded are published on the Foundation´s website.  

Apply for a grant here: Turun Kauppaopetussäätiö – Kirjaudu sisään (apurahat.net)

Turun kauppaopetussäätiön syksyn hakukierroksen apurahat jaettu

Säätiö vastaanotti yli 20 korkeatasoista apurahahakemusta. Kiitos kaikille apurahaa hakeneille.

Turun kauppaopetussäätiön hallitus on päättänyt jakaa yhteensä 53.000 € apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen. 

Apurahojen saajat ovat seuraavat:

Jaiyeola Emmanuel 12.000 €, väitöskirja, Åbo Akademi
Depopulating IDP camps through entrepreneurship: Nigeria as a case study

Jokinen Jere-Pekka 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, taloustieteenlaitos
Riskipreferrenssit toisten puolesta päätettäessä

Marjakangas Anna-Maija 5.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Commitment of entrepreneur interim managers in their client assignments and in their own entrepreneurship

Pajuranta Katariina ja Ulla Hakala (työryhmä) 12.000 €, tutkimusapuraha Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Silmänliiketutkimus tv-mainosten herättämistä tunteista

Shafae Mehdi 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Kahden kulttuurin välissä elämisestä yrittäjyysidentiteetin rakentamiseen: Toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisten yrittäjien narratiivit Suomessa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!

Apurahojen haku 1.9.-30.9.2022

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2022 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 12 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Apurahojen haku on päättynyt, seuraava haku syksyllä 2023.

Turun Kauppaopetussäätiöltä 100 000 euron lahjoitus yliopistojen kauppatieteelliselle koulutusalalle

Turun Kauppaopetussäätiö sr – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo rs on päättänyt 85 000 euron lahjoituksesta Turun yliopiston sekä 15 000 euron lahjoituksesta Åbo Akademin vastinrahakampanjaan. Lahjoitukset on kohdennettu korkeakoulujen kauppatieteelliselle koulutusalalle opiskelijamäärien suhteessa.

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

– Turun Kauppaopetussäätiö haluaa edistää kauppatieteellisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristön kehittymistä Turun seudulla ja lisätä myös alueen houkuttelevuutta lahjakkaiden opiskelijoiden kannalta, säätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio kertoo.

Jatkossa enemmän tukea opetukseen ja tutkimukseen

Turun Kauppaopetussäätiö on luopunut Kellonsoittajankadulla sijainneesta Kauppaopiston kiinteistöstä, jossa toimi pitkään toisen asteen suomen- ja ruotsinkielinen kaupallinen oppilaitos ja jota säätiö on tukenut.

– Säätiö on nyt päivittänyt apurahakäytäntöjään ja sillä on tulevaisuudessa mahdollisuus tukea kaupallista opetusta ja tutkimusta entistä merkittävämmällä summalla, toteaa Lehtiö-Vainio.

Seuraavan kerran säätiö avaa apurahojen jaon syksyllä.

– On hienoa, että paikalliset säätiöt ovat mukana kehittämässä Turun yliopiston tutkimusta, koulutusta ja toimintaympäristöä laajemminkin. Pitkäaikainen yhteistyö Turun Kauppaopetussäätiön kanssa on yliopistolle tärkeää, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Kiitämme lahjoituksesta, joka tukee Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) tutkimuksen sekä ruotsinkielisen kauppatieteellisen koulutuksen vahvistamista Turussa, sanoo Marko Joas, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Åbo Akademista.

 

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle ja Åbo Akademille tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio, puh. 0505546127

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  

Turun kauppaopetussäätiön vuoden 2021 apurahat jaettu

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 40.000 euroa kahdeksalle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 20.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Apurahat 2021

DSc Saqib Aziz, Åbo Akademi

 Alustapohjaisen liiketoiminnan luominen alustan täydentäjien näkökulmasta.

Master of Science, Elorm Damalie, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveydenhuollon palveluiden julkinen raportointi: Miten informaatio vaikuttaa kuluttajan päätöksiin. Tiekartta Suomelle.

Master of Science Daka Ephraim, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosioekonomiset tekijät ympäristön huononemisen syinä. (Suomalaisen puhtaan teknologian käyttöönoton tapaus Sambiassa)

KTM Pauliina Lautiainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Palveluiden kehittämistä vai rutiinien pyöritystä – tutkimus hankintatoimen ammattitaidosta ja toimintakulttuurista julkisella sektorilla

FM  Minna-Liina Ojala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedon jalostumisen rytmit osana globaaleja toimitusketjuja – objektien, ympäristön ja ihmisten vuorovaikutus

KTM Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu  

Sosiaalisen toimijuuden rooli toimitusketjujen johtamista koskevassa päätöksenteossa

KTM Anne Saarinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Johdon kontrollijärjestelmät Internet -bisnesmallissa: Esimerkkinä Avoimen lähdekoodin bisnesmalli organisaatioiden välisenä kontrollikysymyksenä

KTM Josefin Wiik, Åbo Akademi

Referenser som verktyg för företagsexpansion – Referensmarknadsföring inom arbetsgemenskaper”

Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön kiinteistökaupalle sinetti

Turun kauppaoppilaitoksen paikalle 160 uutta korkeatasoista keskusta-asuntoa 

Auratum Asunnot Turku on ostanut Turun Kauppaopetussäätiöltä osoitteessa Kellonsoittajankatu 9–11 sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön. 

Auratum Asunnot Turku on aloittanut Turun Kellonsoittajankadulle nousevan Asunto Oy Primus -yhtiön suunnittelun kaavavaiheessa käydyn arkkitehtikilpailun voittajan Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n kanssa.

– Auratum Asunnot Turku Oy:n tavoitteena on käynnistää asunto-osakeyhtiön uudisrakentaminen kesällä 2022 entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön paikalle. Alustavien suunnitelmien mukaan Primukseen on tulossa noin 160 asuntoa, kertoo toimitusjohtaja Petri Reunanen.

Asuinrakentamisen mahdollistava kaava tuo korkealaatuista asumista keskustaan

Kaupan taustalla on Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön vuonna 2017 solmima yhteistyösopimus koskien kauppaoppilaitoksena tunnetun kiinteistön kaavakehitystyötä. Hanke siirtyi Auratum Asunnot Turku Oy:n omistukseen, kun Turun kaupungin vahvisti asuinrakentamisen mahdollistavan kaavan kesällä 2021. 

– Etsimme aktiivisesti Turun keskustan tuntumassa sijaitsevia asuntorakentamisen mahdollistavia tontteja. Kohteen sijainti on meille Auratum Asunnoilla erityisen tärkeä, sillä haluamme toteuttaa korkealaatuista asumista. Yhteistyö Turun kaavoituksen kanssa on sujunut Kellonsoittajankadun hankkeessa erinomaisesti, sanoo Petri Reunanen.

Turun Kauppaopetussäätiön omistuksessa olleessa rakennuksessa toimi viimeksi Turun ammatti-instituutin liiketalouden ja kaupan suomenkielinen koulutusala ja informaatiotekniikan ruotsinkielinen koulutusala. 

Vuonna 2015 Turun kaupunginvaltuusto linjasi, että opetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin Ruiskadun koulukiinteistöön. Turun kaupungin vuokrasopimus kiinteistöstä päättyi syksyllä 2020.

– Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta, opiskelua ja tutkimusta turkulaisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Kun opetus Kellonsoittajankadun kiinteistössä loppui, tilat kävivät säätiölle tarpeettomiksi ja niistä päätettiin luopua, kertoo Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth kaupan taustoista.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Reunanen, Auratum Asunnot Turku Oy, puh. 040 511 0106, petri.reunanen@auratum.com

hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, Turun Kauppaopetussäätiö, puh. 0500 521 525

Havainnekuva Kellonsoittajankadulle Turkuun tulevasta uudisrakennuksesta:

https://www.dropbox.com/sh/56seoswaia01kzl/AADCZKk-1m6Uh0wnS2SXc1mTa?dl=0

(kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy)

Auratum Asunnot Turku Oy 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa sekä Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä. www.auratumasunnot.fi

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  www.turunkauppaopetussaatio.fi

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja lähes 50 000 euroa ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö lahjoittaa 15 000 euroa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten kaupan alan murrokseen liittyvään tutkimukseen, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa sekä Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudelle, kertoo säätiön asiamies Paula Virri.

Tavaratalojen tulevaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimusta tekevän KTL Pekka Polvisen mukaan vähittäiskauppa on suurten haasteiden edessä nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ja kansainvälisen online-tarjonnan seurauksena. Perinteiset tavaratalot ovat vaikeuksissa ja etsivät keinoja selviytyäkseen ja menestyäkseen.

– Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen voisi olla tulevaisuuden tavaratalon konsepti tarkastelemalla erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoita ja tavaratalojen kehitystä näillä markkinoilla. Tutkimuksen tuloksilla on oletettavasti hyödynnettävyyttä myös esimerkiksi kauppakeskuskonseptien arvioinnissa ja kehittämisessä. Apuraha mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen tutkimustyöhön osana tutkimusprojektin kokonaisrahoitusta, Polvinen toteaa.

Myös yrittäjyys korostui tutkimushankkeissa. Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, KTT Sirpa Häntin tutkimuksen aiheena on yrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous”.

-Megatrendit kuten palveluvaltaistuminen, digitalisaatio, tekoälyistyminen ja yksilöistyminen asettavat yrityksille uudenlaisia vaatimuksia globaalissa kilpailussa. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi pientenkin yritysten on osattava ennakoida asiakaskäyttäytymisen muutoksia ja siitä aiheutuvia osaamistarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tarpeita yrittäjillä on liiketoimintansa kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisistä osaamisista, osaamisaukoista sekä niistä tulevista osaamisista, joita yrittäjät eivät edes osaa ennakoida. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten ja millaista kauppatieteilijöiden osaamista voitaisiin valjastaa yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Turun kauppaopistosäätiön apuraha mahdollistaa tämän tärkeän aiheen tutkimuksen käynnistämisen, Hänti kertoo.

Muut tutkimusaiheet liittyvät yrityskauppatilanteen jälkeiseen tunneilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, asiakaskokemuksen johtamiseen yrityksen välisessä liiketoiminnassa, työstressistä palautumiseen, sisäisen valvontajärjestelmän formalisointiin ja toimitusketjujen johtamiseen.

15 000 euron lahjoitus Turun ammattikorkeakoululle

Turun Kauppaopetussäätiö haluaa tukea myös pitkäjänteistä koulutuksen kehittämistä alueella ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa. Lahjoitus osoitetaan liiketalouden koulutusohjelmaan.

– Haluamme olla mukana kehittämässä alueen kaupallista osaamista ja koulutusta näemme yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa luontevana säätiön tarkoituksen toteuttamisen kannalta, Virri sanoo.

– On ilo nähdä, miten aktiivisesti Kauppaopetussäätiö haluaa olla kehittämässä liiketoimintaosaamista Varsinais-Suomessa. Pystymme tämän lahjoituksen ansiosta kehittämään esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja myynnin oppimisympäristöjämme, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila 

Apurahan saajat 4.12.2018

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa

KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena

KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot

Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena

KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta

FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Agency in Entrepreneurial Development in Universities

KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa

KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön

KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
 Tavaratalojen tulevaisuus –  konsepti  selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella

KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakouluYrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous” yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa

Lisätiedot:

Säätiön asiamies Paula Virri, puh. 050 601 66, paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, puh. 0505985761,  vesa.taatila@turkuamk.fi