Matka-apurahat myönnetty /  Travel Grants

Matka-apurahat myönnetty /  Travel Grants

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut matka-apurahoja kevään haussa yhteensä 32.000 € seuraaville hakijoille:

Foundation has awarded travel grants in total 32.000 € for following applicants:

Dziubaniuk Olga 
Granstedt Anna 
Harikkala-Laihinen Riikka 
Ivanova-Gongne Maria 
Kaartemo Valtteri 
Katr Sameh 
Koskinen Johanna 
Nummela Niina 
Paavilainen-Mäntymäki Eriikka 
Sivolapova Elena 
Westerstrand Salla 
Wiik Josefin

Matka-apurahahaku aukeaa – Call for travel grants opens 1.2.2024

Turun kauppaopetussäätiö jakaa vuosittain apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen sekä matka-apurahoja. Säätiöllä on haettavana matka-apurahoja, jotka liittyvät tutkimustyöhön. Hakuaika on 1.-29.2.2024. Tutkimusapurahojen haku on seuraavan kerran syksyllä 2024.

Tukea voivat saada turkulaisissa oppilaitoksissa kaupallista tutkimusta tekevät tutkijat ja jatko-opiskelijat sekä kaupallisen alan opettajat. Matka-apurahaa voi hakea enintään 5.000 €.

Apurahaa haetaan säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuajan kuluessa. Tarkemmat hakuohjeet ja säännöt apurahajärjestelmässä.

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Matka-apurahoja voidaan myöntää konferenssimatkoihin, tutkimusvierailuihin, aineiston keruumatkoihin tai jatko-opintomatkoihin. Varoja myönnetään osallistumismaksuihin, matkalippuihin ja hotelli- ja majoituskustannuksiin. Säätiö ei myönnä tukea muihin kuluihin (ateriat, päivärahat, posterin painatus, ESTA, viisumin hankkimisesta aiheutuvat kustannukset jne.). Matka-apurahat on tarkoitettu matkoista ja vierailuista aiheutuviin kuluihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin.

Travel grants

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards annually grants for doctoral and post doc research and travel grants in business studies and economics. The Foundation opens now a Call for travel grants. The application period is 1 – 29 February 2024. The call for grants for doctoral and post doc research will be open in September 2024.

Financial support is available for doctoral researchers, post doc researchers and teachers carrying out research at an educational institution in Turku. The maximum amount for the travel grant is 5000 EUR.

Travel grants may be used for conference trips, research visits, trips for data collection, and trips related to doctoral courses abroad. Travel grants may be used to cover registrations fees, travel costs, and accommodation costs.  Financial support is not awarded for other cost (like meals, per diem, printing costs, ESTA or Visa). Travel grants are intended for the costs of trips and visits only, so there is no connection to the statutory pension security system.

Applications will be submitted through the digital grant service during the application period.

More information:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Säätiöltä lähes 200 000 euroa tukea alueen kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen

Kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jälleen jakanut apurahoja turkulaisten korkeakoulujen kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimusapurahojen summa 165 000 euroa on säätiön historian suurin. Lisäksi säätiö on tänä vuonna jakanut stipendeinä yhteensä 25 000 euroa opiskelijoille, jotka suorittavat kaupallisen alan tutkintoa turkulaisissa oppilaitoksissa. 

Turun Kauppaopetussäätiö on syksyn apurahajaossa myöntänyt tutkimusapurahoja kahdeksalle turkulaisen korkeakoulun kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Myönnetty summa on säätiön historian suurin, yhteensä 165 000 euroa. Apurahat jaettiin 8.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

– Olen iloinen siitä, että pystymme entistä vahvemmin tukemaan alueemme kauppatieteellistä tutkimusta ajassa, jossa rahoituksen saaminen on monelle kiven takana, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund.

Tämänvuotisessa jaossa painotettiin kestävään liiketoimintaan liittyviä väitöskirjatöitä ja tutkimushankkeita.

– Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin, joten haluamme osaltamme olla mukana tukemassa sen kehittymistä, kertoo Österlund.

-Olen hyvin kiitollinen Turun kauppaopetussäätiölle saamastani apurahasta.  Apuraha on enemmän kuin vain taloudellinen tuki, se rohkaisee ja antaa uskoa omaan projektiini, iloitsee Katayoon Pourmahdi.

Tutkimusapurahojen lisäksi Turun kauppaopetussäätiö tukee vuosittain myös kaupallisten opintojen sekä perustutkinnon suorittamista jakamalla stipendejä Turun ammatti-instituutin, Yrkeshögskola Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolan vid Åbo Akademin opiskelijoille. Tänä vuonna stipendejä jaettiin yhteensä 25 000 euron edestä. Stipendit jaetaan pääsäätöisesti syys- ja kevätlukukauden lopuksi ja opetushenkilöstö päättää stipendien saajat.

Turun Kauppaopetussäätiön tutkimusapurahojen saajat 2023:

M. Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices
25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River
25 500 €

M. Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning
25 000 €

M. Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment
25 500 €

M. Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pathways to Primary Sector Legitimacy
25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior
13 000 €

B. Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI
13 000 €

M. Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis
12 000 €

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 7398555

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. https://turunkauppaopetussaatio.fi/

Apurahat 2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen haun. Seuraava tutkimusapurahahaku avataan syksyllä 2024.

Vuoden 2023 apurahat on jaettu. Tutkimusapurahojen saajat ovat: 

Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices

25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River

25 500 €

Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning

25 000 €

Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment

25 500 €

Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pathways to Primary Sector Legitimacy

25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior

13 000 €

Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI

13 000 €

Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis

12 000 €

 

 Lämpimät onnittelut apurahojen saajille! 


Grants 2023

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards grants for doctoral and post doc research in business sciences and economics.  Financial support is available for doctoral researchers and post docs carrying out research at an educational institution in Turku.  The maximum amount for doctoral studies is 25.500 EUR and for postdoctoral research 30.000 EUR.

Notifications related to the grant will be sent by email to the address in the grant application. Grants to be awarded are published on the Foundation´s website in December.

Foundation will open the application period for travel grants in the beginning of year 2024.

Turun kauppaopetussäätiön syksyn hakukierroksen apurahat jaettu

Säätiö vastaanotti yli 20 korkeatasoista apurahahakemusta. Kiitos kaikille apurahaa hakeneille.

Turun kauppaopetussäätiön hallitus on päättänyt jakaa yhteensä 53.000 € apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen. 

Apurahojen saajat ovat seuraavat:

Jaiyeola Emmanuel 12.000 €, väitöskirja, Åbo Akademi
Depopulating IDP camps through entrepreneurship: Nigeria as a case study

Jokinen Jere-Pekka 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, taloustieteenlaitos
Riskipreferrenssit toisten puolesta päätettäessä

Marjakangas Anna-Maija 5.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Commitment of entrepreneur interim managers in their client assignments and in their own entrepreneurship

Pajuranta Katariina ja Ulla Hakala (työryhmä) 12.000 €, tutkimusapuraha Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Silmänliiketutkimus tv-mainosten herättämistä tunteista

Shafae Mehdi 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Kahden kulttuurin välissä elämisestä yrittäjyysidentiteetin rakentamiseen: Toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisten yrittäjien narratiivit Suomessa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!

Apurahojen haku 1.9.-30.9.2022

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2022 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 12 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Apurahojen haku on päättynyt, seuraava haku syksyllä 2023.

Turun Kauppaopetussäätiöltä 100 000 euron lahjoitus yliopistojen kauppatieteelliselle koulutusalalle

Turun Kauppaopetussäätiö sr – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo rs on päättänyt 85 000 euron lahjoituksesta Turun yliopiston sekä 15 000 euron lahjoituksesta Åbo Akademin vastinrahakampanjaan. Lahjoitukset on kohdennettu korkeakoulujen kauppatieteelliselle koulutusalalle opiskelijamäärien suhteessa.

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

– Turun Kauppaopetussäätiö haluaa edistää kauppatieteellisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristön kehittymistä Turun seudulla ja lisätä myös alueen houkuttelevuutta lahjakkaiden opiskelijoiden kannalta, säätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio kertoo.

Jatkossa enemmän tukea opetukseen ja tutkimukseen

Turun Kauppaopetussäätiö on luopunut Kellonsoittajankadulla sijainneesta Kauppaopiston kiinteistöstä, jossa toimi pitkään toisen asteen suomen- ja ruotsinkielinen kaupallinen oppilaitos ja jota säätiö on tukenut.

– Säätiö on nyt päivittänyt apurahakäytäntöjään ja sillä on tulevaisuudessa mahdollisuus tukea kaupallista opetusta ja tutkimusta entistä merkittävämmällä summalla, toteaa Lehtiö-Vainio.

Seuraavan kerran säätiö avaa apurahojen jaon syksyllä.

– On hienoa, että paikalliset säätiöt ovat mukana kehittämässä Turun yliopiston tutkimusta, koulutusta ja toimintaympäristöä laajemminkin. Pitkäaikainen yhteistyö Turun Kauppaopetussäätiön kanssa on yliopistolle tärkeää, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Kiitämme lahjoituksesta, joka tukee Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) tutkimuksen sekä ruotsinkielisen kauppatieteellisen koulutuksen vahvistamista Turussa, sanoo Marko Joas, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Åbo Akademista.

 

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle ja Åbo Akademille tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio, puh. 0505546127

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  

Turun kauppaopetussäätiön vuoden 2021 apurahat jaettu

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 40.000 euroa kahdeksalle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 20.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Apurahat 2021

DSc Saqib Aziz, Åbo Akademi

 Alustapohjaisen liiketoiminnan luominen alustan täydentäjien näkökulmasta.

Master of Science, Elorm Damalie, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveydenhuollon palveluiden julkinen raportointi: Miten informaatio vaikuttaa kuluttajan päätöksiin. Tiekartta Suomelle.

Master of Science Daka Ephraim, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosioekonomiset tekijät ympäristön huononemisen syinä. (Suomalaisen puhtaan teknologian käyttöönoton tapaus Sambiassa)

KTM Pauliina Lautiainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Palveluiden kehittämistä vai rutiinien pyöritystä – tutkimus hankintatoimen ammattitaidosta ja toimintakulttuurista julkisella sektorilla

FM  Minna-Liina Ojala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedon jalostumisen rytmit osana globaaleja toimitusketjuja – objektien, ympäristön ja ihmisten vuorovaikutus

KTM Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu  

Sosiaalisen toimijuuden rooli toimitusketjujen johtamista koskevassa päätöksenteossa

KTM Anne Saarinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Johdon kontrollijärjestelmät Internet -bisnesmallissa: Esimerkkinä Avoimen lähdekoodin bisnesmalli organisaatioiden välisenä kontrollikysymyksenä

KTM Josefin Wiik, Åbo Akademi

Referenser som verktyg för företagsexpansion – Referensmarknadsföring inom arbetsgemenskaper”