Stipendier 2023

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom ekonomiska ämnen. Stipendierna beviljas forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo och i första doktorander eller postdoktorala forskare. 

Doktorander kan beviljas ett stipendium på högst 25.500 euro medan de postdoktorala stipendierna kan uppgå till 30.000 euro. Under hösten 2023 beviljas inga stipendier för konferensresor. Ansökningen för dem öppnas i början av år 2024.

De som beviljas stipendium meddelas per mejl. Stipendiaterna offentliggörs därefter på Stiftelsens webbplats i december.

Nästä ansökninstiden för resestipendier öppnas i början av året 2024.

Nästä ansökningtiden för forskarstipendier öppnas på hösten 2024.

Ansökningstiden för stipendier 1.9.-30.9.2022

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2022.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 12 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Ansök on stipendium:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net/