Ansökningstiden för resestipendier öppnas 1.2.2024

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar årligen stipendier för forskning och fortsatta studier inom merkantila ämnen samt resestipendier. Ansökningstiden för resestipendierna i anslutning till forskningsarbeten är 1-29.2.2024. Nästa ansökningstid för stipendier för forskningsarbeten infaller under hösten 2024.

Stipendier kan beviljas forskare och forskningsstuderande inom merkantila ämnen samt lärare inom samma sektor. Det maximala beloppet för ett resestipendium är 5000,00 €.

Ansökan om resestipendier ska inom utsatt tid göras via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Ytterligare information:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Resestipendier beviljas för konferenser, forskningsbesök, insamling av forskningsmaterial eller för fortbildning. Med stipendierna kan man bekosta deltagaravgifter, resebiljetter samt hotell och övernattningar. Stiftelsen beviljar inte stöd för andra utgifter (måltider, dagtraktamenten, tryckning av postrar, ESTA, visumansökningar etc.). Resestipendierna är avsedda för utgifter i samband med resor och besök, vilket innebär att de inte ingår i det lagstadgade pensionsskyddet.

Stipendier 2023

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom ekonomiska ämnen. Stipendierna beviljas forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo och i första doktorander eller postdoktorala forskare. 

Doktorander kan beviljas ett stipendium på högst 25.500 euro medan de postdoktorala stipendierna kan uppgå till 30.000 euro. Under hösten 2023 beviljas inga stipendier för konferensresor. Ansökningen för dem öppnas i början av år 2024.

De som beviljas stipendium meddelas per mejl. Stipendiaterna offentliggörs därefter på Stiftelsens webbplats i december.

Nästä ansökninstiden för resestipendier öppnas i början av året 2024.

Nästä ansökningtiden för forskarstipendier öppnas på hösten 2024.

Ansökningstiden för stipendier 1.9.-30.9.2022

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2022.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 12 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Ansök on stipendium:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net/