Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Turun Kauppaopetussäätiö, Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo
Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Apurahojen haku alkaa 1.9.2018 ja hakemus liitteineen tulee täyttää sähköisesti Turun Kauppaopetussäätiön nettisivujen kautta 30.9.2018.

Stipendejä ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää stipendi samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa.

Myönnetyistä stipendeistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Puhelimitse stipendien myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei luovuta sille lähetettyjä lausuntoja.

Päätös apurahojen saajista tehdään marraskuun lopussa. Stipendit jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa stipendinjakotilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla.

Hae apurahaa tästä (vaatii kirjautumisen)
0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhdeksän apurahaa kaupallisen tutkimuksen tekemiseen sekä yhden apurahan Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua.


Apurahoja jaetaan yhteensä 49 000 euroa.


– Tänä vuonna apurahoja jaettiin erityisesti tutkimuksille, jotka parhaiten hyödyttävät varsinaissuomalaista elinkeinoelämää. Teemoina nousivat esiin muun muassa myyntiosaaminen teknologiateollisuusyrityksissä, lääketeollisuuden strategianäkökulma sekä sosiaalinen media ja digitalisaatio. Myös yrittäjyyden edistäminen koettiin tärkeäksi tukemalla yrittäjyysyliopistoa koskevaa tutkimusta, korostaa Turun Kauppaopetussäätiön asiamies Paula Virri.


Säätiö jakaa tänä vuonna erityisen kannustusapurahan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen.


Parempaa myyntiosaamista teollisuuteen


Liisa Kairisto-Mertasen
Turun ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee myyntiosaamisen tilaa ja tarvetta Turun alueen teknologiayrityksissä.


– Noin puolet Suomen viennistä syntyy teknologiateollisuuden toimesta. Teollisuuden myyntihenkilöt ovat perinteisesti olleet insinöörejä, joiden opintoihin ei ole kuulunut myynnin tai markkinoinnin opintoja. Business to business -myynti on muuttumassa, ja perinteinen koulutus ei välttämättä palvele kaikkein parhaiten osaamisen kehittymistä. Uskon, että myyntiosaamiselle on kova tarve alueen teollisuuden keskuudessa, Kairisto-Mertanen korostaa.


– Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää myyntiosaamisen nykytilaa alueen teknologiayrityksissä. Samoin selvitän, minkä tyyppiselle myyntikoulutukselle olisi tarvetta ja minkä tyyppisenä koulutus parhaiten palvelisi alueen yrityksiä. Selvityksen pitäisi valmistua syksyllä 2018.


Yrittäjyyden roolia yliopistoissa selvitetään tutkimuksessa


Kaisu Paasion
Turun kauppakorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee yrittäjyysyliopistoa.


– Tutkimukseni käsittelee yrittäjyysyliopistoa suomalaisessa yliopistokentässä ja tarjoaa parempaa ymmärrystä yrittäjyyden roolista ja asemasta yliopistoissa, yrittäjyyteen liittyvistä strategioista, toimintatavoista sekä mahdollisuuksista ja haasteista.


– Aihe on ajankohtainen ja sopii hyvin tälle alueelle. Esimerkiksi Turun yliopistolla on yrittäjyysstrategia vuosille 2016–2020, jonka keskeisenä tavoitteena on profiloituminen yrittäjyysyliopistona. Yrittäjyys on myös yksi Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopistealueista.


Paasio kokee tärkeäksi alueellisen liiketaloustieteellisen tutkimuksen tukemisen.


– Apurahan saaminen viestii minulle siitä, että tutkimusaiheeni koetaan tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Apurahan ja muiden rahoituslähteiden avulla voin keskittyä täyspäiväisesti tutkimuksen tekemiseen noin vuoden ajan.


Apurahan saajat 8.12.2017

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

 • KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä
 • KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset
 • DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma
 • MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms
 • MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media
 • Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi: ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / ”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”
 • KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?
 • VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities
 • KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa
 • Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin
0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot Turku Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien Kellonsoittajankadulla sijaitsevan, Kauppaopistona tunnetun, kiinteistön kaavakehitystyötä. Sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatia tontille asuinrakentamisen salliva kaava, kun opetuskäyttö rakennuksessa päättyy. Tontin kaavoitus sisältyy Turun kaupungin kaavoitusohjelmaan.

–         Olemme erittäin tyytyväisiä, että ratkaisu asiaan on löytynyt, toteaa Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth. – Turun Kauppaopetussäätiön omistama rakennus on toiminut vuosikymmeniä kauppaopetuksen tiloina. Turun kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2015, että kauppaopetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin ja näin tilat jäisivät ilman käyttäjää.  Säätiön tekemissä selvityksissä rakennukselle ei ole selvinnyt tarvetta muuhun opetuskäyttöön.  Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on kaupallisen opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen Turussa. Näin ollen ei ole luontevaa, että säätiö jatkaisi kiinteistön omistajana, joten siitä on päätetty luopua, kun vuokrasopimus loppuu.

 

Turun Kauppaopetussäätiö käynnisti kaavamuutostyön rakennusta koskien jo vuonna 2015. Kevään 2017 aikana säätiö järjesti tarjousprosessin, jossa parhaan tarjouksen teki Auratum Asunnot Turku Oy. Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Auratumin kanssa. Opetustoiminnan aikanaan päätyessä kiinteistössä ja kaavan vahvistuttua hanke siirtyy Auratumin omistukseen. 

 

 • Olemme todenneet Turun itäisen keskustan suosion jo Kupittaan alueen asuntohankkeidemme osalta, toteaa toimitusjohtaja Matti Äijälä Auratum Asunnoista. – On hienoa päästä tekemään tätä hankekehitystä, joka on linjassa kaupungin juuri julkaiseman kaupunkistrategian kanssa ja vahvistaa keskustan asuntorakentamista. Nämä ovat pitkäkestoisia ja monivaiheisia hankkeita, tausta- ja suunnittelutyöhön kuluu useampia vuosia, hän jatkaa.

 

Lisätietoja

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

Hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, puhelin +358 500 521 525

 

Auratum Asunnot Turku Oy

Toimitusjohtaja Matti Äijälä, puhelin  +358 45 634 4400

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin   hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua. 

 

Auratum Asunnot Turku Oy

 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa

sekä  Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä.

0

Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo
Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Apurahojen hakuaika vuonna 2017 on 27.9. – 15.10. Kiitos hakemuksensa lähettäneille, päätös apurahoista tehdään marraskuussa.

Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa ja tukea ei myönnetä samalle hakijalle kahtena peräkkäisenä vuotena. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.
0

Turun Kauppaopetussäätiö, Turun Kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo
Turun Kauppaopetussäätiö tukee kaupallisten opintojen tai perustutkinnon menestyksellistä suorittamista jakamalla stipendejä. Tuemme opiskelijoiden menestystä Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Åbo Akademissa, Yrkeshögskola Noviassa ja Turun ammatti-instituutissa. Stipendejä jaettiin keväällä 2017 seuraavasti
 • Turun ammatti-instituutin merkonomi- ja datanomiopiskelijoille, niin että stipendin sai koulun kolme parasta opiskelijaa, 17 valmistuvien luokkien parasta sekä 14 muiden luokkien parasta.
 • Yrkeshögskola Novian liiketalouden viidelle opiskelijalle menestyksekkäistä opinnoista ja lopputyöstä, henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kasvusta sekä kaksoistutkinnon menestyksekkäästä suorittamisesta.
 • Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoille menestyksekkäistä opinnoista.
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hyvin menestyneelle, valmistuvalle opiskelijalle.
 • Åbo Akademin hyvin menestyneelle, valmistuvalle opiskelijalle.
Lämpimät onnittelut stipendien saajille!
0