Apurahojen haku 1.9. – 30.9.2021

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2021 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Hae apurahaa

Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön kiinteistökaupalle sinetti

Turun kauppaoppilaitoksen paikalle 160 uutta korkeatasoista keskusta-asuntoa 

Auratum Asunnot Turku on ostanut Turun Kauppaopetussäätiöltä osoitteessa Kellonsoittajankatu 9–11 sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön. 

Auratum Asunnot Turku on aloittanut Turun Kellonsoittajankadulle nousevan Asunto Oy Primus -yhtiön suunnittelun kaavavaiheessa käydyn arkkitehtikilpailun voittajan Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n kanssa.

– Auratum Asunnot Turku Oy:n tavoitteena on käynnistää asunto-osakeyhtiön uudisrakentaminen kesällä 2022 entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön paikalle. Alustavien suunnitelmien mukaan Primukseen on tulossa noin 160 asuntoa, kertoo toimitusjohtaja Petri Reunanen.

Asuinrakentamisen mahdollistava kaava tuo korkealaatuista asumista keskustaan

Kaupan taustalla on Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön vuonna 2017 solmima yhteistyösopimus koskien kauppaoppilaitoksena tunnetun kiinteistön kaavakehitystyötä. Hanke siirtyi Auratum Asunnot Turku Oy:n omistukseen, kun Turun kaupungin vahvisti asuinrakentamisen mahdollistavan kaavan kesällä 2021. 

– Etsimme aktiivisesti Turun keskustan tuntumassa sijaitsevia asuntorakentamisen mahdollistavia tontteja. Kohteen sijainti on meille Auratum Asunnoilla erityisen tärkeä, sillä haluamme toteuttaa korkealaatuista asumista. Yhteistyö Turun kaavoituksen kanssa on sujunut Kellonsoittajankadun hankkeessa erinomaisesti, sanoo Petri Reunanen.

Turun Kauppaopetussäätiön omistuksessa olleessa rakennuksessa toimi viimeksi Turun ammatti-instituutin liiketalouden ja kaupan suomenkielinen koulutusala ja informaatiotekniikan ruotsinkielinen koulutusala. 

Vuonna 2015 Turun kaupunginvaltuusto linjasi, että opetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin Ruiskadun koulukiinteistöön. Turun kaupungin vuokrasopimus kiinteistöstä päättyi syksyllä 2020.

– Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta, opiskelua ja tutkimusta turkulaisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Kun opetus Kellonsoittajankadun kiinteistössä loppui, tilat kävivät säätiölle tarpeettomiksi ja niistä päätettiin luopua, kertoo Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth kaupan taustoista.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Reunanen, Auratum Asunnot Turku Oy, puh. 040 511 0106, petri.reunanen@auratum.com

hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, Turun Kauppaopetussäätiö, puh. 0500 521 525

Havainnekuva Kellonsoittajankadulle Turkuun tulevasta uudisrakennuksesta:

https://www.dropbox.com/sh/56seoswaia01kzl/AADCZKk-1m6Uh0wnS2SXc1mTa?dl=0

(kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy)

Auratum Asunnot Turku Oy 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa sekä Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä. www.auratumasunnot.fi

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  www.turunkauppaopetussaatio.fi

Apurahojen haku 1.9. – 15.10.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2020 on 1.9. – 15.10. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.{:}{:sv}

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Turun Kauppaopetussäätiön syksyn apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.
Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.
APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu Paikkabrändirakkaus
KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa
KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling
EM Johanna Lindström, Åbo Akademi Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives
FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan
KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu Essays on Time Series Econometrics
VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative
KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla
Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi
Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!

Apurahojen haku 1.9. – 30.9.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2019 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja lähes 50 000 euroa ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö lahjoittaa 15 000 euroa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten kaupan alan murrokseen liittyvään tutkimukseen, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa sekä Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudelle, kertoo säätiön asiamies Paula Virri.

Tavaratalojen tulevaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimusta tekevän KTL Pekka Polvisen mukaan vähittäiskauppa on suurten haasteiden edessä nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ja kansainvälisen online-tarjonnan seurauksena. Perinteiset tavaratalot ovat vaikeuksissa ja etsivät keinoja selviytyäkseen ja menestyäkseen.

– Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen voisi olla tulevaisuuden tavaratalon konsepti tarkastelemalla erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoita ja tavaratalojen kehitystä näillä markkinoilla. Tutkimuksen tuloksilla on oletettavasti hyödynnettävyyttä myös esimerkiksi kauppakeskuskonseptien arvioinnissa ja kehittämisessä. Apuraha mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen tutkimustyöhön osana tutkimusprojektin kokonaisrahoitusta, Polvinen toteaa.

Myös yrittäjyys korostui tutkimushankkeissa. Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, KTT Sirpa Häntin tutkimuksen aiheena on yrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous”.

-Megatrendit kuten palveluvaltaistuminen, digitalisaatio, tekoälyistyminen ja yksilöistyminen asettavat yrityksille uudenlaisia vaatimuksia globaalissa kilpailussa. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi pientenkin yritysten on osattava ennakoida asiakaskäyttäytymisen muutoksia ja siitä aiheutuvia osaamistarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tarpeita yrittäjillä on liiketoimintansa kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisistä osaamisista, osaamisaukoista sekä niistä tulevista osaamisista, joita yrittäjät eivät edes osaa ennakoida. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten ja millaista kauppatieteilijöiden osaamista voitaisiin valjastaa yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Turun kauppaopistosäätiön apuraha mahdollistaa tämän tärkeän aiheen tutkimuksen käynnistämisen, Hänti kertoo.

Muut tutkimusaiheet liittyvät yrityskauppatilanteen jälkeiseen tunneilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, asiakaskokemuksen johtamiseen yrityksen välisessä liiketoiminnassa, työstressistä palautumiseen, sisäisen valvontajärjestelmän formalisointiin ja toimitusketjujen johtamiseen.

15 000 euron lahjoitus Turun ammattikorkeakoululle

Turun Kauppaopetussäätiö haluaa tukea myös pitkäjänteistä koulutuksen kehittämistä alueella ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa. Lahjoitus osoitetaan liiketalouden koulutusohjelmaan.

– Haluamme olla mukana kehittämässä alueen kaupallista osaamista ja koulutusta näemme yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa luontevana säätiön tarkoituksen toteuttamisen kannalta, Virri sanoo.

– On ilo nähdä, miten aktiivisesti Kauppaopetussäätiö haluaa olla kehittämässä liiketoimintaosaamista Varsinais-Suomessa. Pystymme tämän lahjoituksen ansiosta kehittämään esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja myynnin oppimisympäristöjämme, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila 

Apurahan saajat 4.12.2018

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa

KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena

KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot

Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena

KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta

FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Agency in Entrepreneurial Development in Universities

KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa

KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön

KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
 Tavaratalojen tulevaisuus –  konsepti  selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella

KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakouluYrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous” yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa

Lisätiedot:

Säätiön asiamies Paula Virri, puh. 050 601 66, paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, puh. 0505985761,  vesa.taatila@turkuamk.fi

Apurahojen haku 2018 on päättynyt

Vuoden 2018 apurahojen haku on päättynyt. Myönnetyistä stipendeistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Puhelimitse stipendien myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei luovuta sille lähetettyjä lausuntoja. Päätös apurahojen saajista tehdään marraskuun lopussa. Stipendit jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa stipendinjakotilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla.

Syksyn 2017 apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhdeksän apurahaa kaupallisen tutkimuksen tekemiseen sekä yhden apurahan Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua.

Apurahoja jaetaan yhteensä 49 000 euroa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin erityisesti tutkimuksille, jotka parhaiten hyödyttävät varsinaissuomalaista elinkeinoelämää. Teemoina nousivat esiin muun muassa myyntiosaaminen teknologiateollisuusyrityksissä, lääketeollisuuden strategianäkökulma sekä sosiaalinen media ja digitalisaatio. Myös yrittäjyyden edistäminen koettiin tärkeäksi tukemalla yrittäjyysyliopistoa koskevaa tutkimusta, korostaa Turun Kauppaopetussäätiön asiamies Paula Virri.

Säätiö jakaa tänä vuonna erityisen kannustusapurahan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestämiseen.


Parempaa myyntiosaamista teollisuuteen


Liisa Kairisto-Mertasen
Turun ammattikorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee myyntiosaamisen tilaa ja tarvetta Turun alueen teknologiayrityksissä.

– Noin puolet Suomen viennistä syntyy teknologiateollisuuden toimesta. Teollisuuden myyntihenkilöt ovat perinteisesti olleet insinöörejä, joiden opintoihin ei ole kuulunut myynnin tai markkinoinnin opintoja. Business to business -myynti on muuttumassa, ja perinteinen koulutus ei välttämättä palvele kaikkein parhaiten osaamisen kehittymistä. Uskon, että myyntiosaamiselle on kova tarve alueen teollisuuden keskuudessa, Kairisto-Mertanen korostaa.

– Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää myyntiosaamisen nykytilaa alueen teknologiayrityksissä. Samoin selvitän, minkä tyyppiselle myyntikoulutukselle olisi tarvetta ja minkä tyyppisenä koulutus parhaiten palvelisi alueen yrityksiä. Selvityksen pitäisi valmistua syksyllä 2018.


Yrittäjyyden roolia yliopistoissa selvitetään tutkimuksessa


Kaisu Paasion
Turun kauppakorkeakoulussa tehtävä tutkimus koskee yrittäjyysyliopistoa.

– Tutkimukseni käsittelee yrittäjyysyliopistoa suomalaisessa yliopistokentässä ja tarjoaa parempaa ymmärrystä yrittäjyyden roolista ja asemasta yliopistoissa, yrittäjyyteen liittyvistä strategioista, toimintatavoista sekä mahdollisuuksista ja haasteista.

– Aihe on ajankohtainen ja sopii hyvin tälle alueelle. Esimerkiksi Turun yliopistolla on yrittäjyysstrategia vuosille 2016–2020, jonka keskeisenä tavoitteena on profiloituminen yrittäjyysyliopistona. Yrittäjyys on myös yksi Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopistealueista.

Paasio kokee tärkeäksi alueellisen liiketaloustieteellisen tutkimuksen tukemisen.

– Apurahan saaminen viestii minulle siitä, että tutkimusaiheeni koetaan tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Apurahan ja muiden rahoituslähteiden avulla voin keskittyä täyspäiväisesti tutkimuksen tekemiseen noin vuoden ajan.


Apurahan saajat 8.12.2017

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

 • KTM Sari Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Johtajien kokemukset itsetietoisuuden merkityksestä ja kehittämisestä
 • KTM Maria Hokkinen, Åbo Akademi: Kun elämä rakennetaan nollasta – Suomessa asuvien pakolaisten kuluttajaidentiteetti ja haavoittuvuuden kokemukset
 • DI Anna Karhu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Monikansallisen yrityksen strategian ja institutionaalisen ympäristön dynamiikka – Lääketeollisuuden näkökulma
 • MSc (Econ) Muhammad Usman Warraich, Åbo Akademi: Creating Healthy Lifestyle in Young Elderly with Omnivorous Platforms
 • MSc Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi: Hur tilltalande är kulturanpassat innehåll skapat av företag i social media? / Appeal of culturally congruent firm-generated content in social media
 • Ekonomie magister Carolina Stubb, Åbo Akademi: ”Dold påverkan och konsumentbeteende – Digital reklam i en maskerad miljö” / ”The hidden persuasion and consumer behavior – Digital advertising in a camouflaged environment”
 • KTM, FM, KT Laura Helle, Turun yliopisto: Työelämäperustainen projektiopiskelu kaupallisessa koulutuksessa: marginaali-ilmiö vai ratkaisu ajankohtaisiin haasteisiin?
 • VTM Kaisu Paasio, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: The Concept of Entrepreneurial University – Current Discourse in Finnish Universities
 • KTT Liisa Kairisto-Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu: Myyntiosaamisen tila ja tarve Turun alueen teknologiayritysten keskuudessa
 • Turun ammatti-instituutin kaupan alan opettajille kehittämispäivän järjestelyihin

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot yhteistyöhön Kauppaopiston tontin kaavakehityksessä

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot Turku Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien Kellonsoittajankadulla sijaitsevan, Kauppaopistona tunnetun, kiinteistön kaavakehitystyötä. Sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatia tontille asuinrakentamisen salliva kaava, kun opetuskäyttö rakennuksessa päättyy. Tontin kaavoitus sisältyy Turun kaupungin kaavoitusohjelmaan.

–         Olemme erittäin tyytyväisiä, että ratkaisu asiaan on löytynyt, toteaa Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth. – Turun Kauppaopetussäätiön omistama rakennus on toiminut vuosikymmeniä kauppaopetuksen tiloina. Turun kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2015, että kauppaopetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin ja näin tilat jäisivät ilman käyttäjää.  Säätiön tekemissä selvityksissä rakennukselle ei ole selvinnyt tarvetta muuhun opetuskäyttöön.  Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on kaupallisen opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen Turussa. Näin ollen ei ole luontevaa, että säätiö jatkaisi kiinteistön omistajana, joten siitä on päätetty luopua, kun vuokrasopimus loppuu.

 

Turun Kauppaopetussäätiö käynnisti kaavamuutostyön rakennusta koskien jo vuonna 2015. Kevään 2017 aikana säätiö järjesti tarjousprosessin, jossa parhaan tarjouksen teki Auratum Asunnot Turku Oy. Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Auratumin kanssa. Opetustoiminnan aikanaan päätyessä kiinteistössä ja kaavan vahvistuttua hanke siirtyy Auratumin omistukseen. 

 

 • Olemme todenneet Turun itäisen keskustan suosion jo Kupittaan alueen asuntohankkeidemme osalta, toteaa toimitusjohtaja Matti Äijälä Auratum Asunnoista. – On hienoa päästä tekemään tätä hankekehitystä, joka on linjassa kaupungin juuri julkaiseman kaupunkistrategian kanssa ja vahvistaa keskustan asuntorakentamista. Nämä ovat pitkäkestoisia ja monivaiheisia hankkeita, tausta- ja suunnittelutyöhön kuluu useampia vuosia, hän jatkaa.

 

Lisätietoja

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

Hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, puhelin +358 500 521 525

 

Auratum Asunnot Turku Oy

Toimitusjohtaja Matti Äijälä, puhelin  +358 45 634 4400

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin   hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua. 

 

Auratum Asunnot Turku Oy

 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa

sekä  Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä.

Apurahojen haku 27.9. – 15.10.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Apurahojen hakuaika vuonna 2017 on 27.9. – 15.10. Kiitos hakemuksensa lähettäneille, päätös apurahoista tehdään marraskuussa.

Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa ja tukea ei myönnetä samalle hakijalle kahtena peräkkäisenä vuotena. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.