Matka-apurahahaku aukeaa – Call for travel grants opens 1.2.2024

Turun kauppaopetussäätiö jakaa vuosittain apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen sekä matka-apurahoja. Säätiöllä on haettavana matka-apurahoja, jotka liittyvät tutkimustyöhön. Hakuaika on 1.-29.2.2024. Tutkimusapurahojen haku on seuraavan kerran syksyllä 2024.

Tukea voivat saada turkulaisissa oppilaitoksissa kaupallista tutkimusta tekevät tutkijat ja jatko-opiskelijat sekä kaupallisen alan opettajat. Matka-apurahaa voi hakea enintään 5.000 €.

Apurahaa haetaan säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuajan kuluessa. Tarkemmat hakuohjeet ja säännöt apurahajärjestelmässä.

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Matka-apurahoja voidaan myöntää konferenssimatkoihin, tutkimusvierailuihin, aineiston keruumatkoihin tai jatko-opintomatkoihin. Varoja myönnetään osallistumismaksuihin, matkalippuihin ja hotelli- ja majoituskustannuksiin. Säätiö ei myönnä tukea muihin kuluihin (ateriat, päivärahat, posterin painatus, ESTA, viisumin hankkimisesta aiheutuvat kustannukset jne.). Matka-apurahat on tarkoitettu matkoista ja vierailuista aiheutuviin kuluihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin.

Travel grants

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards annually grants for doctoral and post doc research and travel grants in business studies and economics. The Foundation opens now a Call for travel grants. The application period is 1 – 29 February 2024. The call for grants for doctoral and post doc research will be open in September 2024.

Financial support is available for doctoral researchers, post doc researchers and teachers carrying out research at an educational institution in Turku. The maximum amount for the travel grant is 5000 EUR.

Travel grants may be used for conference trips, research visits, trips for data collection, and trips related to doctoral courses abroad. Travel grants may be used to cover registrations fees, travel costs, and accommodation costs.  Financial support is not awarded for other cost (like meals, per diem, printing costs, ESTA or Visa). Travel grants are intended for the costs of trips and visits only, so there is no connection to the statutory pension security system.

Applications will be submitted through the digital grant service during the application period.

More information:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Säätiöltä lähes 200 000 euroa tukea alueen kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen

Kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jälleen jakanut apurahoja turkulaisten korkeakoulujen kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimusapurahojen summa 165 000 euroa on säätiön historian suurin. Lisäksi säätiö on tänä vuonna jakanut stipendeinä yhteensä 25 000 euroa opiskelijoille, jotka suorittavat kaupallisen alan tutkintoa turkulaisissa oppilaitoksissa. 

Turun Kauppaopetussäätiö on syksyn apurahajaossa myöntänyt tutkimusapurahoja kahdeksalle turkulaisen korkeakoulun kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Myönnetty summa on säätiön historian suurin, yhteensä 165 000 euroa. Apurahat jaettiin 8.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

– Olen iloinen siitä, että pystymme entistä vahvemmin tukemaan alueemme kauppatieteellistä tutkimusta ajassa, jossa rahoituksen saaminen on monelle kiven takana, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund.

Tämänvuotisessa jaossa painotettiin kestävään liiketoimintaan liittyviä väitöskirjatöitä ja tutkimushankkeita.

– Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin, joten haluamme osaltamme olla mukana tukemassa sen kehittymistä, kertoo Österlund.

-Olen hyvin kiitollinen Turun kauppaopetussäätiölle saamastani apurahasta.  Apuraha on enemmän kuin vain taloudellinen tuki, se rohkaisee ja antaa uskoa omaan projektiini, iloitsee Katayoon Pourmahdi.

Tutkimusapurahojen lisäksi Turun kauppaopetussäätiö tukee vuosittain myös kaupallisten opintojen sekä perustutkinnon suorittamista jakamalla stipendejä Turun ammatti-instituutin, Yrkeshögskola Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolan vid Åbo Akademin opiskelijoille. Tänä vuonna stipendejä jaettiin yhteensä 25 000 euron edestä. Stipendit jaetaan pääsäätöisesti syys- ja kevätlukukauden lopuksi ja opetushenkilöstö päättää stipendien saajat.

Turun Kauppaopetussäätiön tutkimusapurahojen saajat 2023:

M. Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices
25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River
25 500 €

M. Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning
25 000 €

M. Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment
25 500 €

M. Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pathways to Primary Sector Legitimacy
25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior
13 000 €

B. Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI
13 000 €

M. Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis
12 000 €

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 7398555

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. https://turunkauppaopetussaatio.fi/

Turun Kauppaopetussäätiöltä lähes 200 000 euroa tukea alueen kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen

Kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jälleen jakanut apurahoja turkulaisten korkeakoulujen kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimusapurahojen summa 165 000 euroa on säätiön historian suurin. Lisäksi säätiö on tänä vuonna jakanut stipendeinä yhteensä 25 000 euroa opiskelijoille, jotka suorittavat kaupallisen alan tutkintoa turkulaisissa oppilaitoksissa. 

Turun Kauppaopetussäätiö on syksyn apurahajaossa myöntänyt tutkimusapurahoja kahdeksalle turkulaisen korkeakoulun kauppatieteellisen alan jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Myönnetty summa on säätiön historian suurin, yhteensä 165 000 euroa. Apurahat jaettiin 8.12.2023 pidetyssä tilaisuudessa.

– Olen iloinen siitä, että pystymme entistä vahvemmin tukemaan alueemme kauppatieteellistä tutkimusta ajassa, jossa rahoituksen saaminen on monelle kiven takana, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund.

Tämänvuotisessa jaossa painotettiin kestävään liiketoimintaan liittyviä väitöskirjatöitä ja tutkimushankkeita.

– Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin ongelmiin, joten haluamme osaltamme olla mukana tukemassa sen kehittymistä, kertoo Österlund.

– Olen hyvin kiitollinen Turun kauppaopetussäätiölle saamastani apurahasta.  Apuraha on enemmän kuin vain taloudellinen tuki, se rohkaisee ja antaa uskoa omaan projektiini, iloitsee Katayoon Pourmahdi

Tutkimusapurahojen lisäksi Turun kauppaopetussäätiö tukee vuosittain myös kaupallisten opintojen sekä perustutkinnon suorittamista jakamalla stipendejä Turun ammatti-instituutin, Yrkeshögskola Novian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Handelshögskolan vid Åbo Akademin opiskelijoille. Tänä vuonna stipendejä jaettiin yhteensä 25 000 euron edestä. Stipendit jaetaan pääsäätöisesti syys- ja kevätlukukauden lopuksi ja opetushenkilöstö päättää stipendien saajat.

Turun Kauppaopetussäätiön tutkimusapurahojen saajat 2023:

M. Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices

25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River

25 500 €

M. Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning

25 000 €

M. Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment

25 500 €

M. Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pathways to Primary Sector Legitimacy

25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior

13 000 €

B. Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI

13 000 €

M. Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis

12 000 €

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Niklas Österlund, puh. 040 7398555

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. https://turunkauppaopetussaatio.fi/

Apurahojen haku aukeaa 1.9.2023

Turun kauppaopetussäätiö jakaa tänäkin vuonna apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisissa oppilaitoksissa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Tänä vuonna apurahan maksisumma voi olla työskentelyapurahana 25.500 €. Apurahoja ei myönnetä konferenssi-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin. Hakijalle voidaan myöntää apurahoja samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Apurahojen haku aukeaa tällä sivustolla 1.9. ja päättyy 30.9.2023. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan hakulomakkeen yhteydessä.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja lähes 50 000 euroa ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa tänään yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö lahjoittaa 15 000 euroa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten kaupan alan murrokseen liittyvään tutkimukseen, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa sekä Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudelle, kertoo säätiön asiamies Paula Virri.

Tavaratalojen tulevaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimusta tekevän KTL Pekka Polvisen mukaan vähittäiskauppa on suurten haasteiden edessä nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ja kansainvälisen online-tarjonnan seurauksena. Perinteiset tavaratalot ovat vaikeuksissa ja etsivät keinoja selviytyäkseen ja menestyäkseen.

– Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen voisi olla tulevaisuuden tavaratalon konsepti tarkastelemalla erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoita ja tavaratalojen kehitystä näillä markkinoilla. Tutkimuksen tuloksilla on oletettavasti hyödynnettävyyttä myös esimerkiksi kauppakeskuskonseptien arvioinnissa ja kehittämisessä. Apuraha mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen tutkimustyöhön osana tutkimusprojektin kokonaisrahoitusta, Polvinen toteaa.

Myös yrittäjyys korostui tutkimushankkeissa. Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, KTT Sirpa Häntin tutkimuksen aiheena on yrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous”.

-Megatrendit kuten palveluvaltaistuminen, digitalisaatio, tekoälyistyminen ja yksilöistyminen asettavat yrityksille uudenlaisia vaatimuksia globaalissa kilpailussa. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi pientenkin yritysten on osattava ennakoida asiakaskäyttäytymisen muutoksia ja siitä aiheutuvia osaamistarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tarpeita yrittäjillä on liiketoimintansa kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisistä osaamisista, osaamisaukoista sekä niistä tulevista osaamisista, joita yrittäjät eivät edes osaa ennakoida. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten ja millaista kauppatieteilijöiden osaamista voitaisiin valjastaa yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Turun kauppaopistosäätiön apuraha mahdollistaa tämän tärkeän aiheen tutkimuksen käynnistämisen, Hänti kertoo.

Muut tutkimusaiheet liittyvät yrityskauppatilanteen jälkeiseen tunneilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, asiakaskokemuksen johtamiseen yrityksen välisessä liiketoiminnassa, työstressistä palautumiseen, sisäisen valvontajärjestelmän formalisointiin ja toimitusketjujen johtamiseen.

15 000 euron lahjoitus Turun ammattikorkeakoululle

Turun Kauppaopetussäätiö haluaa tukea myös pitkäjänteistä koulutuksen kehittämistä alueella ja lahjoittaa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan 15 000 euroa. Lahjoitus osoitetaan liiketalouden koulutusohjelmaan.

– Haluamme olla mukana kehittämässä alueen kaupallista osaamista ja koulutusta näemme yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun kanssa luontevana säätiön tarkoituksen toteuttamisen kannalta, Virri sanoo.

– On ilo nähdä, miten aktiivisesti Kauppaopetussäätiö haluaa olla kehittämässä liiketoimintaosaamista Varsinais-Suomessa. Pystymme tämän lahjoituksen ansiosta kehittämään esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja myynnin oppimisympäristöjämme, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila 

Apurahan saajat 4.12.2018

Apurahan saaja, korkeakoulu, jossa tutkimus tehdään ja tutkimuksen aihe

KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa

KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena

KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot

Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena

KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta

FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Agency in Entrepreneurial Development in Universities

KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa

KTM, Projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön

KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
 Tavaratalojen tulevaisuus –  konsepti  selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella

KTT, yliopettaja Sirpa Hänti, Turun ammattikorkeakouluYrittäjien liiketoimintaosaamisen ”osaamiskumous” yhdessä kauppatieteilijöiden kanssa

Lisätiedot:

Säätiön asiamies Paula Virri, puh. 050 601 66, paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, puh. 0505985761,  vesa.taatila@turkuamk.fi