Vuoden 2020 apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 50.000 euroa yhdeksälle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle sekä yhdelle työryhmälle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  


APURAHAT 2020

FM Salo Pia, Turun yliopisto

Käännösviestinnän asiantuntijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen ja yrittämisen edellytysten parantaminen

 KTM Aki Lehtovuori, Turun kauppakorkeakoulu/Porin yksikkö

Milloin ulkoiset palkkiot heikentävät sisäistä motivaatiota? Tutkimus sisäisen motivaation heikentymisestä palkitsemisen johdosta ja sen ilmenemisestä työympäristössä

Työryhmä: KT Mervi Varhelahti ja FL Marjatta Rännäli, Turun ammattikorkeakoulu 

Digitaalisen asiakaskokemuksen yhteisluominen – luottamukselliset vuorovaikutustilanteet  

KTM Mia Salo, Turun kauppakorkeakoulu

Tarkoituksen löytäminen: Viktor E. Franklin logoteoria uuden johtamisparadigman kasvualustana

PhD  Mohamed Faroud, Turun kauppakorkeakoulu

Palkintoperustainen joukkorahoitus ja sen vaikutus sosiaalisten yritysten legitimiteettiin, autonomiaan ja suorituskykyyn

Master of Science Ajay Byanjankar, Åbo Akademi

Ennustava analyysi luottoriskin hallintaan ja päätöksenteon tueksi 

KTM Daniela Majdenic, Turun kauppakorkeakoulu

Oppiminen Globaaleissa Virtuaalitiimeissä: Sensemaking näkökulma

 FL Katariina Mattila, FL, Turun kauppakorkeakoulu

Tunteisiin vetoava mainonta murteellisen kielen, kuvien sekä kielen että kuvien yhteispelin avulla

KTM Henna Leino, Turun kauppakorkeakoulu

Haavoittuvien sekundääristen asiakkaiden eli läheisten tunneperäiset tarpeet ikääntyneiden hoivapalveluja kohtaan

KTM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Kohti Arvomonimuotoisuuden Johtamismallia

Apurahojen haku 1.9. – 15.10.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2020 on 1.9. – 15.10. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.{:}{:sv}

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Turun Kauppaopetussäätiön syksyn apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.
Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.
APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu Paikkabrändirakkaus
KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa
KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling
EM Johanna Lindström, Åbo Akademi Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives
FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan
KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu Essays on Time Series Econometrics
VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative
KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla
Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi
Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!

Apurahojen haku 1.9. – 30.9.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2019 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Apurahojen haku 2018 on päättynyt

Vuoden 2018 apurahojen haku on päättynyt. Myönnetyistä stipendeistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Puhelimitse stipendien myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei luovuta sille lähetettyjä lausuntoja. Päätös apurahojen saajista tehdään marraskuun lopussa. Stipendit jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa stipendinjakotilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla.

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot yhteistyöhön Kauppaopiston tontin kaavakehityksessä

Turun Kauppaopetussäätiö ja Auratum Asunnot Turku Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien Kellonsoittajankadulla sijaitsevan, Kauppaopistona tunnetun, kiinteistön kaavakehitystyötä. Sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatia tontille asuinrakentamisen salliva kaava, kun opetuskäyttö rakennuksessa päättyy. Tontin kaavoitus sisältyy Turun kaupungin kaavoitusohjelmaan.

–         Olemme erittäin tyytyväisiä, että ratkaisu asiaan on löytynyt, toteaa Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth. – Turun Kauppaopetussäätiön omistama rakennus on toiminut vuosikymmeniä kauppaopetuksen tiloina. Turun kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2015, että kauppaopetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin ja näin tilat jäisivät ilman käyttäjää.  Säätiön tekemissä selvityksissä rakennukselle ei ole selvinnyt tarvetta muuhun opetuskäyttöön.  Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on kaupallisen opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen Turussa. Näin ollen ei ole luontevaa, että säätiö jatkaisi kiinteistön omistajana, joten siitä on päätetty luopua, kun vuokrasopimus loppuu.

 

Turun Kauppaopetussäätiö käynnisti kaavamuutostyön rakennusta koskien jo vuonna 2015. Kevään 2017 aikana säätiö järjesti tarjousprosessin, jossa parhaan tarjouksen teki Auratum Asunnot Turku Oy. Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Auratumin kanssa. Opetustoiminnan aikanaan päätyessä kiinteistössä ja kaavan vahvistuttua hanke siirtyy Auratumin omistukseen. 

 

  • Olemme todenneet Turun itäisen keskustan suosion jo Kupittaan alueen asuntohankkeidemme osalta, toteaa toimitusjohtaja Matti Äijälä Auratum Asunnoista. – On hienoa päästä tekemään tätä hankekehitystä, joka on linjassa kaupungin juuri julkaiseman kaupunkistrategian kanssa ja vahvistaa keskustan asuntorakentamista. Nämä ovat pitkäkestoisia ja monivaiheisia hankkeita, tausta- ja suunnittelutyöhön kuluu useampia vuosia, hän jatkaa.

 

Lisätietoja

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

Hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, puhelin +358 500 521 525

 

Auratum Asunnot Turku Oy

Toimitusjohtaja Matti Äijälä, puhelin  +358 45 634 4400

 

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo  sr

 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin   hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua. 

 

Auratum Asunnot Turku Oy

 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa

sekä  Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä.

Apurahojen haku 27.9. – 15.10.

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Apurahojen hakuaika vuonna 2017 on 27.9. – 15.10. Kiitos hakemuksensa lähettäneille, päätös apurahoista tehdään marraskuussa.

Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa ja tukea ei myönnetä samalle hakijalle kahtena peräkkäisenä vuotena. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Stipendejä opinnoissaan menestyneille

Turun Kauppaopetussäätiö tukee kaupallisten opintojen tai perustutkinnon menestyksellistä suorittamista jakamalla stipendejä. Tuemme opiskelijoiden menestystä Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Åbo Akademissa, Yrkeshögskola Noviassa ja Turun ammatti-instituutissa. Stipendejä jaettiin keväällä 2017 seuraavasti

  • Turun ammatti-instituutin merkonomi- ja datanomiopiskelijoille, niin että stipendin sai koulun kolme parasta opiskelijaa, 17 valmistuvien luokkien parasta sekä 14 muiden luokkien parasta.
  • Yrkeshögskola Novian liiketalouden viidelle opiskelijalle menestyksekkäistä opinnoista ja lopputyöstä, henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kasvusta sekä kaksoistutkinnon menestyksekkäästä suorittamisesta.
  • Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoille menestyksekkäistä opinnoista.
  • Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hyvin menestyneelle, valmistuvalle opiskelijalle.
  • Åbo Akademin hyvin menestyneelle, valmistuvalle opiskelijalle.

Lämpimät onnittelut stipendien saajille!