Ansökningstiden för stipendier 1.-30.9.2023

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom ekonomiska ämnen. Stipendierna beviljas forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo och i första doktorander eller postdoktorala forskare. 

Doktorander kan beviljas ett stipendium på högst 25.500 euro medan de postdoktorala stipendierna kan uppgå till 30.000 euro. Under hösten 2023 beviljas inga stipendier för konferensresor. Ansökningen för dem öppnas i början av år 2024.

Vid beviljande av stipendier hösten 2023 prioriterar Stiftelsen särskilt forskningsprojekt inriktade på forskning och utveckling av ansvarsfull näringsverksamhet.   

Ansökningarna görs elektroniskt via Stiftelsens webbplats. Ett stipendium kan beviljas en sökande högst två gånger för ett och samma forskningsprojekt.

Ansökningstiden är 1 – 30.9.2023.

De som beviljas stipendium meddelas per mejl. Stipendiaterna offentliggörs därefter på Stiftelsens webbplats. Utförligare ansökningsanvisningar finns i samband med den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansök om stipendium via nedanstående länk och välj där svenska som språk.

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net/

Ansökningstiden för stipendier 1.9.-30.9.2022

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2022.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 12 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Ansök on stipendium:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net/

Ansökningstiden för stipendier 1.9. – 30.10.

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2021.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Ansök on stipendium

Stipendier till framgångsrika studerande

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo belönar studerande som utmärkt sig i sina studier eller framgångsrikt avlagt en grundexamen inom handelsstudier. Stipendier kan delas ut till studerande vid Åbo yrkeshögskola, Åbo handelshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkesinstitut.

 

Stipendier 2016

 

– till merkonom- och datanomstuderande vid Åbo yrkesinstitut, fördelat så att stipendierna gick till skolans tre bästa studerande, de 17 bästa från avgångsklasserna samt de 14 bästa från övriga klasser
– till fem studerande vid Yrkeshögskolan Novia för deras studieframgångar och examensarbeten, personlig och professionell utveckling samt framgångsrikt avläggande av dubbelexamen.
– till tradenomstuderande vid Åbo yrkeshögskola som utmärkt sig genom sina studieframgångar
– till en avgångsstuderande vid Åbo Handelshögskola för förtjänstfulla insatser
– till en avgångsstuderande på Åbo Akademi för förtjänstfulla insatser

 

Våra varmaste gratulationer till alla stipendiater.

Ansökningstiden för stipendier 27.9. – 15.10.

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 27.9. – 15.10.2017.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Stipendier beviljas inte till samma person två år i rad. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Ansökningstiden för stipendier 1.9. – 30.9.

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2019.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Turun Kauppaopetussäätiön syksyn apurahat jaettu

Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 49.000 euroa kymmenelle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 19.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.  Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

 

Tänä vuonna tutkimusapurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksiin liiketoiminnassa, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi sekä Yritysten kollektiivinen muodonmuutos digiaikakaudelle. Lisäksi sosiaalisen median tutkimiseen kohdistettiin kaksi apurahaa. Myös vastuullisuus ajankohtaisena aiheena nousi esiin matkailuun liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan paikkabrändirakkautta.

APURAHOJEN SAAJAT JA TUTKIMUSAIHEET:
KTM; ETM Kaisa Aro, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Paikkabrändirakkaus

KTM Teemu Itälinna, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Valtionyhtiöiden rooli kauppapolitiikan murroksessa

KTM Laura Jaramillo, Åbo Akademi

Medan spelvärldar skapas: En skildring av affekt i rörelse under arbetet med dataspelsutveckling

E

M Johanna Lindström, Åbo Akademi

Understanding digital distraction – A longitudinal study in disruptive everyday media multitasking among diginatives

FM Johnny Långstedt, Åbo Akademi

Monimuotoisuus ja johtaminen: Arvomonimuotoisuuden vaikutukset yritystoimintaan

KTM Wilma Nissilä, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Essays on Time Series Econometrics

VTM Kaisu Paasio, TY, Turun kauppakorkeakoulu

University in Change – Exploring the Entrepreneurial University Narrative

KTM Katharina Schilli, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Digitaaliset todellisuudet: Yrityksen muuttaminen monenkeskisellä lähestymistavalla

Kai Schleutker, Lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Liiketoimintaosaamisen henkilökohtaisten ydinvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

KTM Juho Vaiste, TY, Turun kauppakorkeakoulu

Kiinteistöliiketoiminnassa käytettävien tekoälysovellusten eettinen arviointi

Turun Kauppaopetussäätiö onnittelee lämpimästi apurahojen ja stipendien saajia!

 

Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2019.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång. Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning. Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.