Matka-apurahat myönnetty /  Travel Grants

Matka-apurahat myönnetty /  Travel Grants

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut matka-apurahoja kevään haussa yhteensä 32.000 € seuraaville hakijoille:

Foundation has awarded travel grants in total 32.000 € for following applicants:

Dziubaniuk Olga 
Granstedt Anna 
Harikkala-Laihinen Riikka 
Ivanova-Gongne Maria 
Kaartemo Valtteri 
Katr Sameh 
Koskinen Johanna 
Nummela Niina 
Paavilainen-Mäntymäki Eriikka 
Sivolapova Elena 
Westerstrand Salla 
Wiik Josefin

Apurahat 2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen haun. Seuraava tutkimusapurahahaku avataan syksyllä 2024.

Vuoden 2023 apurahat on jaettu. Tutkimusapurahojen saajat ovat: 

Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices

25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River

25 500 €

Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning

25 000 €

Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment

25 500 €

Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pathways to Primary Sector Legitimacy

25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior

13 000 €

Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI

13 000 €

Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis

12 000 €

 

 Lämpimät onnittelut apurahojen saajille! 


Grants 2023

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards grants for doctoral and post doc research in business sciences and economics.  Financial support is available for doctoral researchers and post docs carrying out research at an educational institution in Turku.  The maximum amount for doctoral studies is 25.500 EUR and for postdoctoral research 30.000 EUR.

Notifications related to the grant will be sent by email to the address in the grant application. Grants to be awarded are published on the Foundation´s website in December.

Foundation will open the application period for travel grants in the beginning of year 2024.

Turun kauppaopetussäätiön syksyn hakukierroksen apurahat jaettu

Säätiö vastaanotti yli 20 korkeatasoista apurahahakemusta. Kiitos kaikille apurahaa hakeneille.

Turun kauppaopetussäätiön hallitus on päättänyt jakaa yhteensä 53.000 € apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen. 

Apurahojen saajat ovat seuraavat:

Jaiyeola Emmanuel 12.000 €, väitöskirja, Åbo Akademi
Depopulating IDP camps through entrepreneurship: Nigeria as a case study

Jokinen Jere-Pekka 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, taloustieteenlaitos
Riskipreferrenssit toisten puolesta päätettäessä

Marjakangas Anna-Maija 5.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Commitment of entrepreneur interim managers in their client assignments and in their own entrepreneurship

Pajuranta Katariina ja Ulla Hakala (työryhmä) 12.000 €, tutkimusapuraha Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Silmänliiketutkimus tv-mainosten herättämistä tunteista

Shafae Mehdi 12.000 €, väitöskirja, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
Kahden kulttuurin välissä elämisestä yrittäjyysidentiteetin rakentamiseen: Toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisten yrittäjien narratiivit Suomessa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!

Apurahojen haku 1.9.-30.9.2022

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2022 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 12 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Apurahojen haku on päättynyt, seuraava haku syksyllä 2023.

Turun Kauppaopetussäätiöltä 100 000 euron lahjoitus yliopistojen kauppatieteelliselle koulutusalalle

Turun Kauppaopetussäätiö sr – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo rs on päättänyt 85 000 euron lahjoituksesta Turun yliopiston sekä 15 000 euron lahjoituksesta Åbo Akademin vastinrahakampanjaan. Lahjoitukset on kohdennettu korkeakoulujen kauppatieteelliselle koulutusalalle opiskelijamäärien suhteessa.

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelua Turussa. Säätiö tukee kaupallista opetusta edistäviä tutkimushankkeita ja projekteja sekä kauppatieteellistä tutkimusta ja jatko-opintoja turkulaisissa kaupallisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

– Turun Kauppaopetussäätiö haluaa edistää kauppatieteellisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristön kehittymistä Turun seudulla ja lisätä myös alueen houkuttelevuutta lahjakkaiden opiskelijoiden kannalta, säätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio kertoo.

Jatkossa enemmän tukea opetukseen ja tutkimukseen

Turun Kauppaopetussäätiö on luopunut Kellonsoittajankadulla sijainneesta Kauppaopiston kiinteistöstä, jossa toimi pitkään toisen asteen suomen- ja ruotsinkielinen kaupallinen oppilaitos ja jota säätiö on tukenut.

– Säätiö on nyt päivittänyt apurahakäytäntöjään ja sillä on tulevaisuudessa mahdollisuus tukea kaupallista opetusta ja tutkimusta entistä merkittävämmällä summalla, toteaa Lehtiö-Vainio.

Seuraavan kerran säätiö avaa apurahojen jaon syksyllä.

– On hienoa, että paikalliset säätiöt ovat mukana kehittämässä Turun yliopiston tutkimusta, koulutusta ja toimintaympäristöä laajemminkin. Pitkäaikainen yhteistyö Turun Kauppaopetussäätiön kanssa on yliopistolle tärkeää, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Kiitämme lahjoituksesta, joka tukee Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) tutkimuksen sekä ruotsinkielisen kauppatieteellisen koulutuksen vahvistamista Turussa, sanoo Marko Joas, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Åbo Akademista.

 

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle ja Åbo Akademille tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja:
Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio, puh. 0505546127

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  

Turun kauppaopetussäätiön vuoden 2021 apurahat jaettu

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 40.000 euroa kahdeksalle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 20.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Apurahat 2021

DSc Saqib Aziz, Åbo Akademi

 Alustapohjaisen liiketoiminnan luominen alustan täydentäjien näkökulmasta.

Master of Science, Elorm Damalie, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveydenhuollon palveluiden julkinen raportointi: Miten informaatio vaikuttaa kuluttajan päätöksiin. Tiekartta Suomelle.

Master of Science Daka Ephraim, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosioekonomiset tekijät ympäristön huononemisen syinä. (Suomalaisen puhtaan teknologian käyttöönoton tapaus Sambiassa)

KTM Pauliina Lautiainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Palveluiden kehittämistä vai rutiinien pyöritystä – tutkimus hankintatoimen ammattitaidosta ja toimintakulttuurista julkisella sektorilla

FM  Minna-Liina Ojala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedon jalostumisen rytmit osana globaaleja toimitusketjuja – objektien, ympäristön ja ihmisten vuorovaikutus

KTM Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu  

Sosiaalisen toimijuuden rooli toimitusketjujen johtamista koskevassa päätöksenteossa

KTM Anne Saarinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Johdon kontrollijärjestelmät Internet -bisnesmallissa: Esimerkkinä Avoimen lähdekoodin bisnesmalli organisaatioiden välisenä kontrollikysymyksenä

KTM Josefin Wiik, Åbo Akademi

Referenser som verktyg för företagsexpansion – Referensmarknadsföring inom arbetsgemenskaper”

Apurahojen haku 1.9. – 30.9.2021

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika vuonna 2021 on 1.9. – 30.9. Apurahoja ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää tukea samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Tarkemmat hakuohjeet ovat hakulomakkeen yhteydessä.

Hae apurahaa

Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön kiinteistökaupalle sinetti

Turun kauppaoppilaitoksen paikalle 160 uutta korkeatasoista keskusta-asuntoa 

Auratum Asunnot Turku on ostanut Turun Kauppaopetussäätiöltä osoitteessa Kellonsoittajankatu 9–11 sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön. 

Auratum Asunnot Turku on aloittanut Turun Kellonsoittajankadulle nousevan Asunto Oy Primus -yhtiön suunnittelun kaavavaiheessa käydyn arkkitehtikilpailun voittajan Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n kanssa.

– Auratum Asunnot Turku Oy:n tavoitteena on käynnistää asunto-osakeyhtiön uudisrakentaminen kesällä 2022 entisen kauppaoppilaitoksen kiinteistön paikalle. Alustavien suunnitelmien mukaan Primukseen on tulossa noin 160 asuntoa, kertoo toimitusjohtaja Petri Reunanen.

Asuinrakentamisen mahdollistava kaava tuo korkealaatuista asumista keskustaan

Kaupan taustalla on Auratum Asuntojen ja Turun Kauppaopetussäätiön vuonna 2017 solmima yhteistyösopimus koskien kauppaoppilaitoksena tunnetun kiinteistön kaavakehitystyötä. Hanke siirtyi Auratum Asunnot Turku Oy:n omistukseen, kun Turun kaupungin vahvisti asuinrakentamisen mahdollistavan kaavan kesällä 2021. 

– Etsimme aktiivisesti Turun keskustan tuntumassa sijaitsevia asuntorakentamisen mahdollistavia tontteja. Kohteen sijainti on meille Auratum Asunnoilla erityisen tärkeä, sillä haluamme toteuttaa korkealaatuista asumista. Yhteistyö Turun kaavoituksen kanssa on sujunut Kellonsoittajankadun hankkeessa erinomaisesti, sanoo Petri Reunanen.

Turun Kauppaopetussäätiön omistuksessa olleessa rakennuksessa toimi viimeksi Turun ammatti-instituutin liiketalouden ja kaupan suomenkielinen koulutusala ja informaatiotekniikan ruotsinkielinen koulutusala. 

Vuonna 2015 Turun kaupunginvaltuusto linjasi, että opetus siirtyy Kellonsoittajankadulta kaupungin omiin tiloihin Ruiskadun koulukiinteistöön. Turun kaupungin vuokrasopimus kiinteistöstä päättyi syksyllä 2020.

– Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta, opiskelua ja tutkimusta turkulaisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Kun opetus Kellonsoittajankadun kiinteistössä loppui, tilat kävivät säätiölle tarpeettomiksi ja niistä päätettiin luopua, kertoo Turun Kauppaopetussäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth kaupan taustoista.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Reunanen, Auratum Asunnot Turku Oy, puh. 040 511 0106, petri.reunanen@auratum.com

hallituksen puheenjohtaja Paula Palmroth, Turun Kauppaopetussäätiö, puh. 0500 521 525

Havainnekuva Kellonsoittajankadulle Turkuun tulevasta uudisrakennuksesta:

https://www.dropbox.com/sh/56seoswaia01kzl/AADCZKk-1m6Uh0wnS2SXc1mTa?dl=0

(kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy)

Auratum Asunnot Turku Oy 

Auratum Asunnot luo mahdollisuuksia korkealuokkaiseen asumiseen rakennuttamalla uusia ja uudistamalla vanhoja arvokiinteistöjä nykyaikaan. Hankkeet sijaitsevat keskeisillä ja arvostetuilla paikoilla ja luovat valmistuessaan uutta standardia laatuasumiseen. Turussa Auratum Asuntojen hankkeita on Kupittaan alueella ja ydinkeskustassa sekä Helsingissä Lauttasaaressa, Kaartinkaupungissa, Tähtitorninmäellä, Munkkiniemessä ja Taka-Töölössä. www.auratumasunnot.fi

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo sr 

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää sekä suomen- että ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja alan opiskelijoiden opiskelua Turussa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla varoja kaupallista opetusta ja tutkimusta tukeviin hankkeisiin ja projekteihin sekä edistämällä muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua.  www.turunkauppaopetussaatio.fi