Apurahojen saajat kertovat

Tällä sivulla julkaisemme apurahan saaneiden kertomuksia siitä, millaisia tutkimuksia tuellamme on toteutettu.

Taru Konst, FT, KTL

Yliopettaja, tutkimus- ja kehitysvastaava, innovaatiopedagogiikka, Turun ammattikorkeakoulu, Tekniikka, ympäristö ja talous

”Hain Turun Kauppaopetussäätiöltä apurahaa organisaatioiden kehittäminen innovaatiopedagogiikalla -tutkimusartikkelin kirjoittamiseen. Minulla oli aiheesta paljon aiempaa tutkimusaineistoa ja kokemusta, ja sain ne työstettyä apurahan avulla englanninkieliseksi artikkeliksi, joka julkaistiin tieteellisessä julkaisussa sekä esitettiin alan konferenssissa. Kirjoitin aiheesta myös suomenkielisen asiantuntija-artikkelin, jonka Turun Sanomat julkaisi alioartikkelina heinäkuussa 2017.

Ilman Turun Kauppaopetussäätiötä artikkeli olisi varmaan yhä tekemättä. Nyt tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä organisaatioiden kehittämistyössä. Lisäksi tutkimusjulkaisut antavat myös konkreettisia esimerkkejä organisaatioiden innovaatiopedagogiikkaa hyödyntävistä kehitysprosesseista.

Turun Kauppaopetussäätiön alueellisesti painottunut tuki edistää oman maakuntamme kehitystä ja elinvoimaisuutta ja lisää sen kilpailukykyä. Kaupallisen opiskelun ja opetuksen tukeminen edistää myös käytännössä hyödynnettävää tiedontuotantoa.

Arvostan Kauppaopetussäätiötä myös näkemyksellisyydestä hahmottaa kaupallinen opiskelu ja opetus laaja- ja monialaisesti, mikä kuvastaa tämän päivän tiedonmuodostusta. Omakin tutkimukseni painottui pedagogiikkaan, mutta säätiö näki aiheen mahdollisuudet organisaatioiden kehittämisessä.

Työskentelen Turun ammattikorkeakoulussa osana koulutuksen kehittämisen tiimiä ja teen monialaisesti työtä oppimisen kehittämiseksi. Koulutan erilaisia organisaatioita hyödyntämään pedagogiikkaa, toimin oppimisen kehittämishankkeissa, ja ennen kaikkea teen työtä oppimisen kehittämiseksi niin, että ammattikorkeakoulusta valmistuvilla olisi valmiudet toimia ja oppia uutta kovinkin muuttuvissa työtehtävissä. Kun opiskelijoilla on valmiudet koko ajan oppia uutta, heidän tulevat työpaikkansa menestyvät ja kehittyvät heidän avullaan ja kanssaan.”

Otto Rosendahl, KTM

Markkinoinnin tohtorikoulutettava, Turun kauppakorkeakoulu

”Aloitin jatko-opinnot syksyllä 2014. Väitöskirjani käsikirjoitus valmistuu tutkimussuunnitelman mukaisesti vuonna 2019. Tutkimukseni tavoite on käsitteellistää arvovetoinen ostaminen osaksi yritysten strategista ostamista.

Tutkimukseni aihe on tärkeä, sillä yritysten välisessä strategisessa vaihdannassa on yleistymässä asiakaskeskeinen markkinalogiikka, jossa yritysten fokus siirtyy ennalta määritellyistä tuotteista ja palveluista ostavan yrityksen toiminnan ja tuloksellisuuden tukemiseen. Asiakaskeskeisen markkinalogiikan hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä arvovetoista käyttäytymistä tukevia käytäntöjä. Arvovetoiset toimijat hyödyntävät vuorovaikutuksessa saatuja tietoja ja taitoja kasvattaakseen vaihdannan liiketoiminnallista vaikutuspotentiaalia. Arvovetoisuus näkyy argumentointina ja avoimuutena; toimijat pyrkivät oikeuttamaan omia näkemyksiään vaihdannan tavoitteiksi, mutta samalla he ovat avoimia vaikuttumaan muiden toimijoiden tavoite-ehdotuksista. Väitöskirjaani varten kerätty laadullinen haastatteluaineisto antaa viitteitä, että arvovetoista vaihdantaa esiintyy yritysmarkkinoilla laajalti, mutta sen toteuttamiseen liittyy myös merkittäviä haasteita.

Olen myös itse toiminut arvovetoisesti, esimerkiksi ensimmäisessä CRM-projektissani. Yrityksessä oli haasteena myyjien välinen koordinointi. CRM-konsultin ja huoltopäällikön kanssa syntyi ajatus käyttää CRM-järjestelmää myös tuotteiden huoltotoiminnassa. Tämä johti projektin tavoitteiden laajentamiseen. Huoltoprosessien kehittämisen vaikutus liiketoiminnan tulokseen oli lopulta samaa mittaluokkaa myyntiprosessien kehittämisen kanssa. Projektin aikana kehitettiin ja toteutettiin myös useita pienempiä tavoitteita. Toisin sanoen yli odotusten onnistunut CRM-projekti liittyi vahvasti toimijoiden aktiivisuuteen ostotavoitteiden oikeuttamisessa.

Koen Turun Kauppaopetussäätiöltä saamani tuen erittäin tärkeänä. Mielestäni Turku on onnistunut houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita tarjoamalla hyvän kasvu- ja innovointiympäristön. Tätä ei kuitenkaan saa pitää itsestäänselvyytenä vaan sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Kotiseuturakkaus voi vahvistaa ja sen kuuluukin vahvistaa yhteiskunnallisesti merkityksellisten yhteisöjen toimintaa. Mielestäni Turun kauppaopetussäätiö käyttää varojaan mielekkäästi tukemalla juuri turkulaista kaupallista opetusta.

Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2014. Vanhempani ovat yrittäjiä, ja olen sukuni ensimmäinen maisteri, mutta ilokseni olen huomannut myös siskoni ja serkkuni opiskelevan maistereiksi Turun kauppakorkeakoulussa.

Teen tutkimustyötä täysipäiväisesti markkinoinnin tohtorikoulutettavana. Työhöni kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä, opetusta ja jatko-opintokursseja, mm. tieteenfilosofiaa ja yliopistopedagogiikkaa.”