Apurahojen haku

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Apurahojen haku alkaa tiistaina 1.9.2021, jolloin sivuillemme avautuu hakemuslomake.

Hakemus liitteineen tulee lähettää Turun Kauppaopetussäätiölle viimeistään 30.9.2021. Hakemuslomake täytetään sähköisesti.

Yleisiä ohjeita

Hakemuslomake

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Täytä tiedot huolella
  • kaikki kohdat on täytettävä, viittaaminen liitteisiin eri riitä.
 • Samaa hakemuslomaketta käyttävät kaikki stipendin hakijat, niin yksityishenkilöt kuin työryhmät.
 • Työryhmän puolesta hakijana on työryhmän johtaja tai sen asiaa hoitava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava stipendihakemuksessa. Mikäli stipendi on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain työryhmän yhdelle jäsenelle, hänen tulee hakea stipendiä omalla nimellään.
 • Stipendien käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi säätiölle.

  Liitteet 

 • kaikki liitteet ovat pakollisia, liitä ne hakemukseen pdf-tiedostona
  • Yhden sivun abstrakti tutkimussuunnitelmasta, sis. perustelut tutkimuksen merkityksestä, toteuttamisaikataulun ja rahoitussuunnitelman
  • Tutkimussuunnitelma
  • Ansioluettelo tai CV joka sisältää julkaisuluettelon

Suositukset

 • Hakemuksen osana tulee toimittaa suositukset, maksimissaan 2 kappaletta. Huom. suosittelija lähettää suosituksen suoraan säätiön asiamiehelle osoitteeseen paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi

Lue rekisteriseloste.