Apurahojen haku

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön tilaisuudessa joulukuussa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla. Syksyn 2023 apurahojen saajat julkaistaan säätiön kotisivuilla joulukuussa 2023. Säätiö julkaisee alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen jaon. 

Seuraava matka-apurahojen haku on alkuvuodesta 2024. 

Seuraava tutkimusapurahojen haku julkaistaan syksyllä 2024.

Yleisiä ohjeita

Hakemuslomake

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Täytä tiedot huolella
  • kaikki kohdat on täytettävä, viittaaminen liitteisiin eri riitä.
 • Samaa hakemuslomaketta käyttävät kaikki stipendin hakijat, niin yksityishenkilöt kuin työryhmät.
 • Työryhmän puolesta hakijana on työryhmän johtaja tai sen asiaa hoitava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava stipendihakemuksessa. Mikäli stipendi on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain työryhmän yhdelle jäsenelle, hänen tulee hakea stipendiä omalla nimellään.
 • Stipendien käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi säätiölle.

  Liitteet 

 • kaikki liitteet ovat pakollisia, liitä ne hakemukseen pdf-tiedostona
  • Yhden sivun abstrakti tutkimussuunnitelmasta, sis. perustelut tutkimuksen merkityksestä, toteuttamisaikataulun ja rahoitussuunnitelman
  • Tutkimussuunnitelma
  • Ansioluettelo tai CV joka sisältää julkaisuluettelon

Suositukset

 • Hakemuksen osana tulee toimittaa suositukset, maksimissaan 2 kappaletta. Huom. suosittelija lähettää suosituksen suoraan säätiön asiamiehelle osoitteeseen paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi

Lue rekisteriseloste.