Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Apurahojen haku

Hakemuksen täyttöohjeet

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahojen haku alkaa 1.9.2018 ja hakemus liitteineen tulee täyttää sähköisesti Turun Kauppaopetussäätiön nettisivujen kautta 30.9.2018. Stipendejä ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja stipendin maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää stipendi samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Myönnetyistä stipendeistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Puhelimitse stipendien myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei luovuta sille lähetettyjä lausuntoja. Päätös apurahojen saajista tehdään marraskuun lopussa. Stipendit jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa stipendinjakotilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla.

Yleisiä ohjeita

Hakemuslomake

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Täytä tiedot huolella
  • kaikki kohdat on täytettävä, viittaaminen liitteisiin eri riitä.
 • Samaa hakemuslomaketta käyttävät kaikki stipendin hakijat, niin yksityishenkilöt kuin työryhmät.
 • Työryhmän puolesta hakijana on työryhmän johtaja tai sen asiaa hoitava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava stipendihakemuksessa. Mikäli stipendi on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain työryhmän yhdelle jäsenelle, hänen tulee hakea stipendiä omalla nimellään.
 • Stipendien käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi säätiölle.
  Liitteet
 • kaikki liitteet ovat pakollisia, liitä ne hakemukseen pdf-tiedostona
  • Yhden sivun abstrakti tutkimussuunnitelmasta, sis. perustelut tutkimuksen merkityksestä, toteuttamisaikataulun ja rahoitussuunnitelman
  • Tutkimussuunnitelma
  • Ansioluettelo tai CV joka sisältää julkaisuluettelon
Suositukset
 • Hakemuksen osana tulee toimittaa suositukset, maksimissaan 2 kappaletta. Huom. suosittelija lähettää suosituksen suoraan säätiön asiamiehelle osoitteeseen paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi
Lue rekisteriseloste.