Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Apurahojen haku

Apurahojen haku on päättynyt syksyn 2017 osalta. Seuraava hakuaika käynnistyy syksyllä 2018.

Hakemuksen täyttöohjeet

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Tukea ei jaeta konferenssimatka-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin ja apurahan maksimisumma on 5 000 euroa kerrallaan. Hakijalle voidaan myöntää apuraha samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa ja sitä ei myönnetä samalle hakijalle kahtena peräkkäisenä vuotena. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostilla. Puhelimitse apurahojen myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei luovuta sille lähetettyjä lausuntoja. Päätös apurahojen saajista tehdään marraskuun lopussa. Apurahat jaetaan vuosittain säätiön joulukuisessa tilaisuudessa ja julkistetaan tämän jälkeen säätiön kotisivuilla.

Yleisiä ohjeita

Hakemuslomake

 • Hakemuslomake täytetään sähköisesti. Täytä tiedot huolella
  • kaikki kohdat on täytettävä, viittaaminen liitteisiin eri riitä.
 • Samaa hakemuslomaketta käyttävät kaikki apurahan hakijat, niin yksityishenkilöt kuin työryhmät.
 • Työryhmän puolesta hakijana on työryhmän johtaja tai sen asiaa hoitava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava apuraha hakemuksessa. Mikäli apuraha on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain työryhmän yhdelle jäsenelle, hänen tulee hakea apurahaa omalla nimellään.
 • Apurahan käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi säätiölle.
  Liitteet
 • kaikki liitteet ovat pakollisia, liitä ne hakemukseen pdf-tiedostona
  • Yhden sivun abstrakti tutkimussuunnitelmasta, sis. perustelut tutkimuksen merkityksestä, toteuttamisaikataulun ja rahoitussuunnitelman
  • Tutkimussuunnitelma
  • Ansioluettelo tai CV joka sisältää julkaisuluettelon
Suositukset
 • Hakemuksen osana tulee toimittaa suositukset, maksimissaan 2 kappaletta. Huom. suosittelija lähettää suosituksen suoraan säätiön asiamiehelle osoitteeseen paula.virri@turunkauppaopetussaatio.fi
Lue rekisteriseloste.