Syftet med Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo är att främja den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen och möjligheterna att studera merkantila ämnen i Åbo. Stiftelsen beviljar stipendier för forskningsprojekt som stödjer handelsutbildning och på andra sätt till att främja undervisning och studier inom merkantila ämnen.

Nyheter

Resestipendier har beviljats

Stiftelsen har beviljat resestipendier tillsammans 32.000 € för följande sökande: Dziubaniuk Olga Granstedt Anna Harikkala-Laihinen Riikka Ivanova-Gongne Maria Kaartemo Valtteri Katr Sameh Koskinen Johanna Nummela Niina Paavilainen-Mäntymäki Eriikka Sivolapova

Läs mer »

Ansök om stipendium

Stiftelsen beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom merkantila ämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Stipendier ansöks på hösten och ansökningstiden börjar vanligen i början av september. Ansökningstid är nu 1.-30.9.2023.