Ansökningstiden för resestipendier öppnas 1.2.2024

Turun Kauppaopetussäätiö – Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar årligen stipendier för forskning och fortsatta studier inom merkantila ämnen samt resestipendier. Ansökningstiden för resestipendierna i anslutning till forskningsarbeten är 1-29.2.2024. Nästa ansökningstid för stipendier för forskningsarbeten infaller under hösten 2024.

Stipendier kan beviljas forskare och forskningsstuderande inom merkantila ämnen samt lärare inom samma sektor. Det maximala beloppet för ett resestipendium är 5000,00 €.

Ansökan om resestipendier ska inom utsatt tid göras via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Ytterligare information:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Resestipendier beviljas för konferenser, forskningsbesök, insamling av forskningsmaterial eller för fortbildning. Med stipendierna kan man bekosta deltagaravgifter, resebiljetter samt hotell och övernattningar. Stiftelsen beviljar inte stöd för andra utgifter (måltider, dagtraktamenten, tryckning av postrar, ESTA, visumansökningar etc.). Resestipendierna är avsedda för utgifter i samband med resor och besök, vilket innebär att de inte ingår i det lagstadgade pensionsskyddet.