Matka-apurahahaku aukeaa – Call for travel grants opens 1.2.2024

Turun kauppaopetussäätiö jakaa vuosittain apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen sekä matka-apurahoja. Säätiöllä on haettavana matka-apurahoja, jotka liittyvät tutkimustyöhön. Hakuaika on 1.-29.2.2024. Tutkimusapurahojen haku on seuraavan kerran syksyllä 2024.

Tukea voivat saada turkulaisissa oppilaitoksissa kaupallista tutkimusta tekevät tutkijat ja jatko-opiskelijat sekä kaupallisen alan opettajat. Matka-apurahaa voi hakea enintään 5.000 €.

Apurahaa haetaan säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuajan kuluessa. Tarkemmat hakuohjeet ja säännöt apurahajärjestelmässä.

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net

Matka-apurahoja voidaan myöntää konferenssimatkoihin, tutkimusvierailuihin, aineiston keruumatkoihin tai jatko-opintomatkoihin. Varoja myönnetään osallistumismaksuihin, matkalippuihin ja hotelli- ja majoituskustannuksiin. Säätiö ei myönnä tukea muihin kuluihin (ateriat, päivärahat, posterin painatus, ESTA, viisumin hankkimisesta aiheutuvat kustannukset jne.). Matka-apurahat on tarkoitettu matkoista ja vierailuista aiheutuviin kuluihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin.

Travel grants

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards annually grants for doctoral and post doc research and travel grants in business studies and economics. The Foundation opens now a Call for travel grants. The application period is 1 – 29 February 2024. The call for grants for doctoral and post doc research will be open in September 2024.

Financial support is available for doctoral researchers, post doc researchers and teachers carrying out research at an educational institution in Turku. The maximum amount for the travel grant is 5000 EUR.

Travel grants may be used for conference trips, research visits, trips for data collection, and trips related to doctoral courses abroad. Travel grants may be used to cover registrations fees, travel costs, and accommodation costs.  Financial support is not awarded for other cost (like meals, per diem, printing costs, ESTA or Visa). Travel grants are intended for the costs of trips and visits only, so there is no connection to the statutory pension security system.

Applications will be submitted through the digital grant service during the application period.

More information:

https://turunkauppaopetussaatio.apurahat.net