Stipendier 2023

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom ekonomiska ämnen. Stipendierna beviljas forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo och i första doktorander eller postdoktorala forskare. 

Doktorander kan beviljas ett stipendium på högst 25.500 euro medan de postdoktorala stipendierna kan uppgå till 30.000 euro. Under hösten 2023 beviljas inga stipendier för konferensresor. Ansökningen för dem öppnas i början av år 2024.

De som beviljas stipendium meddelas per mejl. Stipendiaterna offentliggörs därefter på Stiftelsens webbplats i december.

Nästä ansökninstiden för resestipendier öppnas i början av året 2024.

Nästä ansökningtiden för forskarstipendier öppnas på hösten 2024.