Apurahat 2023 

Turun kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin. Väitöskirjatutkimuksen apurahan maksimisumma on 25.500 euroa ja post doc -apurahan 30.000 euroa. 

Säätiö avaa alkuvuodesta 2024 matka-apurahojen haun. Seuraava tutkimusapurahahaku avataan syksyllä 2024.

Vuoden 2023 apurahat on jaettu. Tutkimusapurahojen saajat ovat: 

Sc. Sara Arzideh, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Digital Health in Finland: Balancing Innovation with Sustainable Practices

25 500 €

Master of Arts Marianna Birmoser Ferreira-Aulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Amazonia 2040: Scenarios for Empowering Leaders of Conservation Units in the Basin of the Negro River

25 500 €

Sc. Nia Chunashvili, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Sustainable Behavior Change in Teaching and Learning

25 000 €

Sc. Ana Jones, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Greensight: A Futures-Inspired Framework for Exploring Transformation in the Urban Environment

25 500 €

Sc. Karinen Matti, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pathways to Primary Sector Legitimacy

25 500 €

M.Sc. Jannica Nyman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Consuming Happiness: How Consumer Culture Steers Nordic Consumption Behavior

13 000 €

Sc. (Business Admistration) Katayoon Pourmahdi, Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Promoting Sustainable Consumer Behavior – Setting the Optimal Pricing Strategy Using AI

13 000 €

Sc. Javad Rajabalizadeh, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

When and Why Do Chief Executive Officers Use Repetition in Management Discussion and Analysis? Evidence from Textual Analysis

12 000 €

 

 Lämpimät onnittelut apurahojen saajille! 


Grants 2023

Turun Kauppaopetussäätiö Foundation awards grants for doctoral and post doc research in business sciences and economics.  Financial support is available for doctoral researchers and post docs carrying out research at an educational institution in Turku.  The maximum amount for doctoral studies is 25.500 EUR and for postdoctoral research 30.000 EUR.

Notifications related to the grant will be sent by email to the address in the grant application. Grants to be awarded are published on the Foundation´s website in December.

Foundation will open the application period for travel grants in the beginning of year 2024.

Apurahojen haku aukeaa 1.9.2023

Turun kauppaopetussäätiö jakaa tänäkin vuonna apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tukea voivat saada turkulaisissa oppilaitoksissa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat. Tänä vuonna apurahan maksisumma voi olla työskentelyapurahana 25.500 €. Apurahoja ei myönnetä konferenssi-, laite- tai vastaaviin kustannuksiin. Hakijalle voidaan myöntää apurahoja samaan tutkimukseen korkeintaan kaksi kertaa. Apurahojen haku aukeaa tällä sivustolla 1.9. ja päättyy 30.9.2023. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan hakulomakkeen yhteydessä.