Turun kauppaopetussäätiön vuoden 2021 apurahat jaettu

Turun kauppaopetussäätiö on jakanut apurahoja yhteensä 40.000 euroa kahdeksalle kaupallisen alan tutkijalle ja jatko-opiskelijalle. Lisäksi säätiö on jakanut tänä vuonna stipendeinä yhteensä 20.000 euroa Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kaupallisen alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Apurahat 2021

DSc Saqib Aziz, Åbo Akademi

 Alustapohjaisen liiketoiminnan luominen alustan täydentäjien näkökulmasta.

Master of Science, Elorm Damalie, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveydenhuollon palveluiden julkinen raportointi: Miten informaatio vaikuttaa kuluttajan päätöksiin. Tiekartta Suomelle.

Master of Science Daka Ephraim, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Sosioekonomiset tekijät ympäristön huononemisen syinä. (Suomalaisen puhtaan teknologian käyttöönoton tapaus Sambiassa)

KTM Pauliina Lautiainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Palveluiden kehittämistä vai rutiinien pyöritystä – tutkimus hankintatoimen ammattitaidosta ja toimintakulttuurista julkisella sektorilla

FM  Minna-Liina Ojala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedon jalostumisen rytmit osana globaaleja toimitusketjuja – objektien, ympäristön ja ihmisten vuorovaikutus

KTM Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu  

Sosiaalisen toimijuuden rooli toimitusketjujen johtamista koskevassa päätöksenteossa

KTM Anne Saarinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Johdon kontrollijärjestelmät Internet -bisnesmallissa: Esimerkkinä Avoimen lähdekoodin bisnesmalli organisaatioiden välisenä kontrollikysymyksenä

KTM Josefin Wiik, Åbo Akademi

Referenser som verktyg för företagsexpansion – Referensmarknadsföring inom arbetsgemenskaper”