Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
 

 

Apurahat

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.
Tukea voivat saada turkulaisessa oppilaitoksessa kaupallista tutkimusta suorittavat tutkijat ja jatko-opiskelijat.
Apurahaa haetaan syksyllä, hakuaika alkaa yleensä syyskuun lopussa.
 

Apurahat 2016

 

Apurahan saajia oli vuonna 2016 kymmenen ja apurahoja jaettiin yhteensä 48 000 euroa.

 

FM Peter Björkroth, Åbo Akademi, Handelshödskolan, Heder som däcksbefälets roder – The Honour Code of Maritime Deck Officers

 

FT, KTL Taru Konst, Turun ammattikorkeakoulu, Organisaatioiden kehittäminen innovaatiopedagogiikalla

 

KTM Eini Haaja, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Kollektiivinen kansainvälistymismahdollisuuksien tunnistaminen – Tapaustutkimus suomalaisista meriteollisuuden yritysverkostoista tunnustelemassa liiketoimintamahdollisuuksia Norjan ja Venäjän arktisella alueella.

 

KTT Sini Laari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Managerial attention allocation to sustainability in SMEs – a supply chain perspective on limited attentional resources, post doc

 

FM Markus Laine, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Understanding subnational location decisions of multinational enterprises

 

KTM Henna Leino, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, sekundääristen asiakkaiden eli läheisten tunneperäiset tarpeet ikääntyneiden hoivapalveluja kohtaan – Tapaustutkimuksia Suomesta, Iso-Britanniasta ja Espanjasta

 

KTM Mika Mård, Åbo Akademi, Handelshögskolan , ”Stoked” – En affektbaserad analys av brädsporternas materiella ekonomi

 

KTM Otto Rosendahl, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Arvovetoisen ostokeskuksen muodostuminen ja toiminta

 

KTM Kai Schleutker, Turun ammattikorkeakoulu, Soft Skills – the siginification of certain personal skills in business & ict occupations

 

KTM Camilla Walden, Åbo Akademi, If you don’t use it, you will lose it: Technology support for wellness in the young elderly age group

  • Text Hover